Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Błogosławieństwo pokarmów, 20.04.2019 r.

20 kwietnia 2019

MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

 

 

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego zagości w naszych sercach.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja!
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu. Alleluja, alleluja, alleluja!

 

Ewangelia wg św. Łukasza (24, 36-43)

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.

 

Wspólna modlitwa

Prowadzący: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość i pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał!" Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących i zmarłych. Rozszerzmy nasze spojrzenie na cały świat i módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Wszyscy: Ojcze nasz...

 

Przedstawmy z wiarą Bogu nasze podziękowania i prośby:

* Zmartwychwstały Jezu, Dawco życia, ochraniaj każde poczęte dziecko, umacniaj wiarę jego rodziców i postaw na ich drodze ludzi, którzy udzielą im potrzebnej pomocy do wychowania dziecka na Twoją chwałę. Przemień serca ludzi, którzy dokonują największej na świecie zbrodni, odbierając życie bezbronnemu poczętemu człowiekowi. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Zmartwychwstały Jezu, umacniaj w wierze i miłości wszystkich wierzących, cierpiących prześladowania, szczególnie naszego papieża, biskupów, kapłanów. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

Zmartwychwstały Jezu, zwycięzco wszelkiego Zła, uwolnij naszą rodzinę od tego co złe w Twoich oczach i napełnij nas miłością, pokojem i radością.

Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Zmartwychwstały Jezu, wlej w nasze serca przebaczenie i ulecz wszelkie zranienia. Udziel naszej rodzinie błogosławieństwa. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

*Zmartwychwstały Panie, obdarz nas sercem ofiarnym, spojrzeniem miłosiernym, rękami hojnymi, abyśmy byli miłosierni, tak jak Ty jesteś miłosierny.

Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Błogosław Panie naszym najbliższym, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom. Ciebie prosimy…

R. Wysłuchaj nas, Panie!

*Zmartwychwstały Jezu, weź w opiekę wszystkich opuszczonych, chorych, biednych, głodnych i potrzebujących, aby w te święta nikt nie był smutny i opuszczony. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Obdarz naszych bliskich zmarłych wiecznym szczęściem i radością z przebywania z Tobą w niebie. Jezu Zmartwychwstały, Ciebie prosimy…

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

* Maryjo, Niewiasto wielkanocnego poranka, zanurz naszą rodzinę w swoim Niepokalanym Sercu i wypraszaj nam u Zmartwychwstałego Syna potrzebne łaski do zbawienia.

R.: Wysłuchaj nas, Panie!

 


Modlitwa przed śniadaniem

Panie Jezu pobłogosław nas, te pokarmy, tych, którzy je przygotowywali, którzy będą je spożywali, spraw aby na tym stole nie zabrakło chleba ani miłości do Twojej Mamy. Naucz nas dzielić się tym pokarmem ze wszystkimi. Pobłogosław tych, którzy tego pokarmu dziś spożywać nie mogą. Panie Jezu zasiądź pośród nas i bądź naszym Gospodarzem, Amen!"

          

Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem święconego jajka, które symbolizuje życie. Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a następnie spożywają wielkanocne śniadanie.

 


Modlitwa po śniadaniu

Prowadzący: Za ten posiłek, za wielkanocną radość i miłość, która nas zespala w tym szczególnym dniu, który nam przyniósł Zmartwychwstały Chrystus, niech będzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków.

 

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia