Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

"By człowiek nauki mógł się stać świętym…" - Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim /06.10.2015/

6 października 2015

6 października br. odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny. Homilię wygłosił ks. Lucjan Dyka, duszpasterz akademicki „Emaus”. Kaznodzieja nawiązując do Ewangelii o Marii i Marcie oraz patronki kościoła akademickiego św. Jadwigi Królowej, mówił: „Ta święta patronuje środowisku akademickiemu w pierwszym rzędzie dlatego, że stała się odnowicielką wszechnicy krakowskiej na granicy XIV i XV stulecia. Wydaje się jednak, że ów patronat należałoby odczytać nieco głębiej. Św. Jadwiga jest patronką ludzi nauki właśnie ze względu na czytelny przykład umiejętności łączenia ducha kontemplacji i postawy czynnej”. Ks. Dyka podkreślał: „…człowiek zajmujący się szeroko pojętą nauką w pewnym sensie musi stawać się kontemplatykiem. Każda nauka wymaga bowiem poszukiwania prawdy. I niezależnie od metody, celów i przedmiotu, przychodzi taki moment, kiedy trzeba niejako w ukryciu przed światem podjęć żmudną choć pasjonującą eksplorację źródeł, pogłębioną refleksję nad interpretacją wyników i sformułowaniem wniosków (…). Człowiek nauki z natury poszukuje wyciszenia, oderwania od świata, pokoju serca i umysłu. Nie da się przecież pracować naukowo w hałasie i roztargnieniu. Ten pokój serca, wyciszenie, umiłowanie milczenia a nawet samotności jest jakimś uprzywilejowanym i cennym zestawem narzędzi w warsztacie naukowca. Nie bójmy się stwierdzić, że człowiek nauki w pewnym sensie jest ascetą. Musi nim być, musi złożyć w ofierze wiele spraw i wartości tego świata, by poświęcić się nierzadko benedyktyńskiej pracy badawczej (…)”. W dalszej części kazania ks. Lucjan Dyka wskazał na niebezpieczeństwa jakie mogą towarzyszyć nauce: „Wiemy dobrze i ze smutkiem trzeba to stwierdzić, że dziś niektóre dyscypliny wiedzy coraz bardziej odchodzą od ideału bezinteresownego poszukiwania prawdy, a zwracają swe spojrzenie w kierunku biznesu, a nawet służą ideologicznym manipulacjom. W minionym okresie taką pseudonauką był chociażby leninizm czy łysenkizm. Nie brakuje i dziś pseudodyscyplin opartych na fałszywej antropologii czy wprost służących interesom jakichś formacji niemających nic wspólnego ani z nauką ani z prawdą…”. Ks. Dyka kończąc kazanie mówił: „Należy tak uprawiać naukę, by stała się ona drogą świętości. Wymieńmy kilka przymiotów: naturalne łaknienie prawdy, służba człowiekowi, pokora umysłu wobec prawd niezgłębionych i niepoznawalnych, wrażliwość intelektu na dobre natchnienia, odkrywanie Boga w rzeczywistości stworzonej. To wszystko składa się na niezwykle komfortowe warunki, by człowiek nauki mógł się stać świętym”. Po Mszy św. odbyła się druga część uroczystości w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. W programie uroczystości znalazły się m. in. przemówienie inauguracyjne Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Aleksandra Bobko, wystąpienia zaproszonych gości, wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów UR, immatrykulacja studentów I roku, uhonorowanie zasłużonych pracowników UR odznaczeniami i medalami, wręczenie Laurów Rektora i Medali UR. Wykład inauguracyjny pt. „Advancing Human and Economic Health in the Research University Medical School” poprowadził prof. Michael Good, dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Floryda w Gainesville. Uroczystość uświetnił występ Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego pod dyrekcją Katarzyny Sobas-Klocek. ks. Krzysztof Cieśla fot. ks. Krzysztof Cieśla   DSC_3984DSC_3987DSC_3988DSC_3992DSC_3993DSC_3994DSC_3997DSC_3998DSC_4005DSC_4008DSC_4010DSC_4018DSC_4019DSC_4020DSC_4021DSC_4025DSC_4028DSC_4029DSC_4033DSC_4039

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia