Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Minął rok 2017 - przegląd wybranych wydarzeń

30 grudnia 2017

Minął rok 2017

Przegląd wybranych wydarzeń

 

 

- 5 stycznia 2017 r. - ks. Michał Olszewski poprowadził kolejne spotkanie z cyklu „Serce w Serce z Jezusem”.

Na spotkanie złożyło się: Eucharystia, konferencja oraz modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie zakończona błogosławieństwem na sposób lurdzki.

Podczas konferencji ks. Olszewski nawiązując do Listu apostolskiego „Misericordia et misera” mówił o „przedłużeniu Roku Miłosierdzia”. Prelegent podkreślał znaczenie życia wewnętrznego w życiu wierzącego człowieka i częstą potrzebę budzenia tej świadomości: „Budzić tę świadomość, że w nas toczy się życie wewnętrzne” – mówił ks. Olszewski dodając: „Naszym największym skarbem jest Chrystus, którego nosimy w swoim sercu…  Mamy być obrońcami skarbu Bożego”.

                Kończąc konferencję ks. Olszewski zachęcał wiernych, aby zawołanie św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20) przyjąć za swoje, ponieważ Chrystus to największy skarb.

                Styczniowe spotkanie transmitowane było na żywo przez radio internetowe Profeto.pl.

Spotkania „Serce w Serce z Jezusem” zostały zainicjowane przez młodzież i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Organizatorami spotkania są:
par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Koło Akademickie KSM przy Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Rycerze Kolumba.

 

- 8 stycznia 2017 r. - w Święto Chrztu Pańskiego odbyło się kolędowanie przy akompaniamencie orkiestr dętych z Łańcuta i z Rakszawy. To już po raz dziewiąty muzykanci pod batutą Tadeusza Chlebka ubogacają wiernym radosny okres Bożego Narodzenia.

Skład obu orkiestr - Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Miasta Łańcuta oraz orkiestry „Zgoda”
z Rakszawy stanowią ludzie młodzi, uczniowie i absolwenci szkół muzycznych I i II stopnia w Łańcucie
i Rzeszowie oraz pasjonaci muzyki.

W repertuarze, jaki wykonała orkiestra, znalazły się najbardziej znane polskie kolędy
i pastorałki. Dla wielu wiernych była to kolejna okazja, aby jeszcze raz, choć na chwilę, zatrzymać się
i wsłuchując się w melodie przypomnieć sobie sens i znaczenie przyjścia Syna Bożego na świat.

 

- 8 stycznia 2017 r. - na Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 14 odbył się koncert noworoczny.

„Każdego roku jestem na tym koncercie, który przygotowują dzieci i młodzież z tej parafii. Jest to dla mnie wyjątkowy dzień bowiem wracam myślami do moich lat dzieciństwa” – wspomina pani Zofia.

Pośród wielu utworów przygotowanych na tę okazję znalazły się m.in.: „Jezusa Narodzonego”, „Z narodzenia Pana”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Do szopy”, „Pastuszkowie bracia mili”, „Skrzypi wóz”, „Jest taki dzień”, „Gore gwiazda”, „Mario czy ty wiesz”.

Koncert przygotowany przez kilkunastoosobową grupę dzieci i młodzieży wysłuchało kilkaset osób z różnych części Rzeszowa i okolic. Była to kolejna okazja, aby uświadomić sobie jak wielką radość przynosi każdemu człowiekowi Boża Dziecina.

 

- 20 lutego 2017 r. - odbył się wykład p. prof. Waldemara Furmanka zatytułowany: „Praca człowieka. Przekleństwo czy błogosławieństwo?”.

Wykład obejmował dwie części. W pierwszej części prelegent zwrócił uwagę na ewolucję poglądów dotyczących pracy człowieka, jaka dokonała się wraz z rozwojem cywilizacji. „W starożytności praca była domeną niewolników - była to praca fizyczna, robota, praca rutynowa, wykonywana pod przymusem, pogardzana. Działalności ludzi wolnych, a szczególnie takiej działalności jak nauka, sztuka, twórczość itp. nie traktowano, jako pracy” – mówił prof. Furmanek dodając: „W tradycji chrześcijańskiej praca pozwalała na zbliżenie się do Boga, była traktowana jako naturalne przeznaczenie człowieka, współdziałanie w stwarzaniu świata; była postrzegana również jako akt pokutny czy kara za grzechy. Wraz z rozwojem idei protestantyzmu, owoce pracy - bogactwo i dorobek człowieka, zaczęto uważać za wyraz przychylności Bożej.

Obecnie, spotykamy się z wielorakością poglądów. W dobie bezrobocia, praca jest wartością poszukiwaną, zapewniającą środki ekonomiczne i uczestnictwo w życiu społecznym, ale nadal i w tym zakresie poglądy na jej znaczenie pozostają podzielone. Z innej zaś strony przeważa już pogląd, że praca jest ważną siłą etyczną, budująca człowieka pracującego i prowadzącą do zmiany jakości jego życia”.

Prof. Waldemar Furmanek odwołując się do słów z encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens” (1981) podkreślał, iż poprzez pracę człowiek ma zdobywać codzienny chleb, ale także przyczyniać się do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa.

Mówiąc o pracy w charakterze kary czy błogosławieństwa prof. Furmanek podkreślał: „Biblia nie nazywa pracy przekleństwem. Przedstawia ją raczej jako błogosławieństwo, które należy wysoko cenić… Sam Bóg jest niedoścignionym wzorem pracowitości. Stwarzając ludzi na swój obraz, odpowiednio ich wyposażył i upoważnił do zarządzania ziemskimi dziełami (Rdz 1,26, 28; 2,15). Zadanie to otrzymali, zanim Bóg wypowiedział słowa zapisane w Księdze Rodzaju (3,19). Gdyby praca była przekleństwem, czymś złym, Bóg nigdy nie zlecałby jej ludziom. Sam Bóg wezwał człowieka do pracy: umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał (Rdz 2,15). Upadek człowieka zmienił jedynie (aż) to, że od tej pory to naturalne dla człowieka zajęcie realizować się będzie «w pocie oblicza» (por. Rdz 3,19), choć już niekoniecznie w przekleństwach”.

W drugiej części wykładu p. prof. Waldemar Furmanek przybliżył słuchaczom problem etycznych walorów pracy człowieka. Wykład odbył się w ramach comiesięcznych spotkań z cyklu „Wieczory jadwiżańskie”.

 

- 24 lutego 2017 r. - w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie odbyła się pantomima zatytułowana „Niemy protest”. Inscenizacja miała na celu wzbudzić wśród młodzieży refleksję dotyczącą ich stosunku do szybko rozwijającej się cywilizacji.

Anna Sitko-Ciupak, nauczyciel języka polskiego w ZS nr 2 w Rzeszowie, pomysłodawca i autor pantomimy, wspomina: „Pomysł pantomimy – pt. „Niemy protest” rodził się bardzo długo i jest wynikiem przynajmniej kilkuletnich obserwacji i diagnozy problemu, który - mam wrażenie - w środowisku ludzi młodych jest nieco bagatelizowany. Mówi się o nałogach, uzależnieniach np. od alkoholu czy tytoniu, ale często nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji jeżeli chodzi o świat znajdujący się po drugiej stronie monitora. Sądzę, iż usprawiedliwianie tego rodzaju «uzależnienia behawioralnego» - «znakiem czasu» czy «koniecznością dziejową», jest mocno przereklamowane. Przecież to ludzie, nie roboty chodzą po ulicach, więc dlaczego za swoistego rodzaju «normę społeczną» uznaje się obraz człowieka z «przyrośniętym» do twarzy telefonem? Dlaczego jakąś obyczajową normą staje się prawienie komplementów tylko na forach społecznościowych? Dlaczego młody człowiek poświęca większość dnia na przesuwanie ikon na ekranie modnego telefonu komórkowego? Dlaczego zakup drogiego telefonu jest priorytetowym celem dla nawet bardzo ubogich rodzin?  Dlaczego młodzi rozmawiają ze sobą, trzymając w dłoni telefon, a nie patrząc w sobie w oczy? Dlaczego nie jedzą, gdy grają? Dlaczego nie słuchają, gdy widzą coś, o czym nie potrafią rozmawiać... Te i wiele jeszcze innych pytań, które można by mnożyć w nieskończoność, skłoniły mnie do napisania autorskiego scenariusza pantomimy traktującej o uzależnieniach od Internetu i telefonów komórkowych. Jak powiedzieć młodemu człowiekowi - «dość»? Brzmienie słów: «Za dużo czasu spędzasz przed komputerem» -  jest tak samo puste i bezsensowne jak każda inna sentencja tego rodzaju, piętnująca problem. Więc może pantomimiczna inscenizacja, skierowana przede wszystkim do młodych, pozwoli przy pomocy narzędzia, jakim jest cisza – skutecznie  «wykrzyczeć problem»?”.

Mimodram w wykonaniu młodzieży prezentował, jak niebezpiecznym w życiu młodego człowieka może okazać się Internet, komputer czy smartfon. Młody człowiek niejako «osaczony» przez te udogodnienia często gubi swoją tożsamość, przestaje być kreatywny, zapomina o modlitwie i kontakcie z Panem Bogiem. Z czasem zapomina o swoich bliskich, rodzinie, a nawet o posiłkach. Zapatrzony w ekran komputera czy telefonu nie jest w stanie myśleć logicznie i trzeźwo określać sytuacji, w których na co dzień funkcjonuje.

Autorzy projektu wyrazili nadzieję, że skłoni on wielu młodych ludzi do refleksji nt. zagrożeń, jakie mogą nieść ze sobą wynalazki techniczne. W pantomimie wykorzystano kilka kompozycji Zbigniewa Preisnera oraz utwór Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”. Po inscenizacji odbył się panel dyskusyjny.

Pantomimę przygotowała młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie pod opieką nauczycieli: Anny Sitko-Ciupak oraz Anety Bojdy-Wawrzonek.

 

- 1 marca 2017 r. – sakrament bierzmowania.

 

- 1-6 marca 2017 r. - odbyło się nawiedzenie relikwii i obrazu św. Brata Alberta. „W grudniu 2016 r. rozpoczęliśmy w Polsce Rok Brata Alberta. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim wiernym o szczególnym apostolstwie jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym” – mówił ks. Janusz Kosior, proboszcz par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dodając: „Mamy nadzieję, że poprzez to spotkanie ze św. Bratem Albertem w znaku jego relikwii, pomoże wszystkim wiernym rozpalić na nowo wrażliwość serca na niezliczoną biedę wielu ludzi. Byśmy każdego dnia w naszym życiu kierowali się «wyobraźnią miłosierdzia»”.

Sześciodniowe nawiedzenie relikwii i obrazu św. Brata Alberta odbyło się pod hasłem: „Świadek miłosiernej Miłości”. W pierwszym dniu nawiedzenia s. Katarzyna Habrat i s. Teresa Pawlak ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim zaprezentowały życie i cnoty swojego założyciela – św. Alberta Chmielowskiego. „Brat Albert to człowiek rozkochany w Eucharystii. Często powtarzał: «patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii; czyż Jego miłość mogła wymyślić coś piękniejszego? Skoro jest chlebem i my bądźmy chlebem…»” – podkreślała podczas katechezy s. Teresa. Wskazując na historię życia Ojca Ubogich s. Pawlak mówiła: „Droga do świętości Adama Chmielowskiego nie była prosta. Rodzinę Chmielowskich dotykały różnorodne trudne doświadczenia… Był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Udział w nim spowodował utratę nogi. Kalectwo nie przeszkodziło Adamowi Chmielowskiemu w rozwijaniu swoich darów i talentów… Brat Albert odkrył Boga, który miał dla niego jakiś plan i go kochał. Malując obraz «Ecce Homo» pytał Pana Boga o to, jak łączyć duszę artysty z głęboką wiarą i dojrzałością chrześcijańską. Ten właśnie obraz stał się niemym świadkiem długich rozmów Adama Chmielowskiego z Chrystusem. Rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka – i to najbardziej potrzebującego…”.

Siostry Albertynki przekazały Kościołowi Akademickiemu w Rzeszowie relikwie swego założyciela – św. Brata Alberta.

Drugi dzień nawiedzenia poprowadził ks. Michał Olszewski, sercanin, dyrektor Grupy Medialnej Profeto. Na spotkanie złożyła się: Eucharystia, konferencja oraz modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie zakończona błogosławieństwem na sposób lurdzki. Podczas konferencji ks. Olszewski podkreślał znaczenie celebracji miłosierdzia w życiu wierzącego. Odwołując się do tytułu Listu apostolskiego „Misericordia et misera” („Miłosierdzie i nieszczęśliwa”) ks. Olszewski mówił: „Papież Franciszek te dwa słowa «misericordia et misera» zaczerpnął od św. Augustyna. Papież wziął te słowa, bo jak mówił św. Augustyn nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę Boga wychodzącego na spotkanie grzesznika. Dwoje pozostało: nieszczęśliwa i Miłosierdzie… Papież zaprasza nas na miejsce owej kobiety, abyśmy się poczuli ogarniętymi przez Boże Miłosierdzie”. Całe spotkanie można było śledzić na antenie radia internetowego Profeto.pl, które prowadziło transmisję na żywo.

Kolejne dni nawiedzenia relikwii i obrazu św. Brata Alberta gromadziły liczne rzesze wiernych, a wśród nich m.in. młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

W przedostatnim dniu nawiedzania (5 marca br.) ks. Marek Story, wicekanclerz Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej w oparciu o ewangeliczny tekst biblijny mówiący o kuszeniu Jezusa na pustyni, mówił o godnej do naśladowania postawie św. Brata Alberta w walce z pokusami.

6 marca br. relikwie Ojca Ubogich wraz z obrazem zostały przekazane par. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Odwiedzą one jeszcze m.in. par. św. Jana Pawła II w Rzeszowie, Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim, par. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim oraz par. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie.

Organizatorem nawiedzenia była par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz Zakonem Rycerzy Kolumba i Duszpasterstwem Akademickim „Emaus”.

 

- 5 marca 2017 r. - Grupa Teatralna „Rodzina” z par. Matki Bożej Bolesnej z Grzegorzówki–Wólki przedstawiła „Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa”.

Misterium prezentowało kilka scen biblijnych, a wśród nich: kuszenie Jezusa na pustyni, Ostatnią Wieczerzę, modlitwę Chrystusa w Ogrójcu, pojmanie, sąd Piłata i Heroda, drogę krzyżową, śmierć oraz Zmartwychwstanie.

Dzięki grze aktorów, odpowiedniej muzyce oraz efektom świetlnym wszyscy wierni mogli przeżyć duchowo Paschę Chrystusa – przejście ze śmierci do życia pełnego chwały.

Grupa Teatralna „Rodzina” działa od siedmiu lat. Jak mówi Małgorzata Przybyło opiekun zespołu: „Nasza grupa teatralna od 2010 r. wędruje po parafiach i rozważa «Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa». W skład grupy wchodzą przede wszystkim dorośli, ale mamy też wśród nas młodzież. Grupa, która wystawia Pasję liczy czterdzieści osób, razem z obsługą techniczną. Sami wykonujemy dekoracje, stroje. W repertuarze naszej grupy teatralnej mamy także inne przestawienia o tematyce religijnej”.

„Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa” w wykonaniu aktorów z Grzegorzówki-Wólki stało się dla wielu wiernych zaproszeniem do częstego spoglądania na Chrystusa i podjęcia nauki płynącej ze zbawczych wydarzeń.

 

- 17 marca 2017 r. -  odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w ramach wielkopostnego cyklu spotkań modlitewnych „Chodź z nami za Nim”.

Pomysłodawcami wielkopostnych spotkań była młodzież zrzeszona w różnych ruchach i stowarzyszeniach działających na terenie diecezji rzeszowskiej. Opiekę duchową nad Rzeszowską Drogą Krzyżową dla Młodych sprawowali duszpasterze młodzieży.

„Chodź z nami za Nim” było okazją, aby w każdy piątek tegorocznego Wielkiego Postu w innym rzeszowskim kościele rozważać mękę Pańską podczas Drogi Krzyżowej oraz wysłuchać katechezy nt. jednego z pięciu warunków dobrej spowiedzi.

Na trasie Rzeszowskiej Drogi Krzyżowej dla Młodych znalazły się kościoły: Matki Bożej Królowej Polski, św. Jadwigi Królowej, Świętego Krzyża, św. Michała Archanioła oraz św. Józefa Sebastiana Pelczara.

 

- 20 marca 2017 r. - odbyło się spotkanie zatytułowane „Reformy edukacji – reforma jadwiżańska a współczesna reforma szkolnictwa”. Konferencję poprowadziła p. Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty.

W pierwszej części wykładu p. Małgorzata Rauch zaprezentowała życie i działalność polityczno- edukacyjno- charytatywne św. Jadwigi Królowej. W dalszej części wystąpienia kurator oświaty stawiała słuchaczom pytania: w jaki sposób współczesna reforma edukacji przybliża człowieka do praw Unii Europejskiej? W jaki sposób pozwoli współczesnym młodym ludziom znaleźć się na rynku pracy, we współczesnej gospodarce, odnaleźć się w zglobalizowanym świecie? „Okazuje się, że głosy krytyki, które kieruje się dzisiaj w kierunku reformy edukacji głównie atakują strukturę tej szkoły” - mówiła p. Małgorzata Rauch, dodając: „Celowo pomija się całość tych przemian jakie zachodzą w strukturze szkolnictwa, skupiając naszą uwagę tylko na gimnazjum. Tak jakby w tym systemie nic innego nie funkcjonowało – jakby nie było szkoły podstawowej, szkolnictwa ponadgimnazjalnego(…). Systemy edukacyjne są jedynym obszarem, jedyną dziedziną życia, które w Unii Europejskiej nie podlegają unifikacji. Każdy kraj w Unii Europejskiej może mieć własny system edukacyjny…”. Wśród czynników, które wpływają na reformę edukacji p. Małgorzata Rauch wskazała: czynnik demograficzny, geopolityczny, wolę społeczeństwa, kulturę kraju etc.

Małgorzata Rauch mówiąc o współczesnej reformie edukacji przedstawiła niektóre zmiany: w zakresie wychowania (które będzie kładło nacisk na wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej), egzaminu ósmoklasisty, klas wstępnych i oddziałów dwujęzycznych, wolontariatu w szkołach i palcówkach, zmianach w szkołach ponadpodstawowych, branżowej szkoły I i II stopnia, innowacji w szkołach.

Po wykładzie odbył się panel dyskusyjny. Spotkanie odbyło się w ramach tzw. „Wieczorów jadwiżańskich” organizowanych przez par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie «Emaus» oraz Zakon Rycerzy Kolumba.

 

- 21 marca 2017 r. - Tim Guénard, francuski bokser i pisarz, spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Tim Guénard  jest autorem książki pt. „Silniejszy od nienawiści”, która na francuskim rynku wydawniczym stała się bestsellerem. Autor opowiada w niej o swoim tragicznym życiu. Sławę i pieniądze przyniosła mu kariera zawodowego boksera. Ta dziedzina sportu miała pomóc mu, aby dokonać zemsty na ojcu. Jednak dzięki spotkanym ludziom Guénard radykalnie zmienił swoje życie i poprzez miłość przezwyciężył nienawiść i przebaczył wszystkim oprawcom (w tym także swojemu ojcu).

W swojej autobiografii Tim Guénard zapisał: „Moje życie jest równie pokiereszowane jak moja twarz. Choćby mój nos. Złamany dwadzieścia siedem razy. Dwadzieścia trzy złamania to sprawa boksu; cztery – działo mojego ojca. Najbardziej brutalne razy dostałem od tego, który powinien wziąć mnie za rękę i powiedzieć: «kocham Cię»… Przeżyłem tylko dzięki trzem marzeniom: że mnie wyrzucą z poprawczaka, gdzie mnie umieszczono – wyczyn, którego do tej pory nikomu nie udało się osiągnąć; że zostanę szefem bandy; że zabiję ojca. Marzenia zrealizowałem. Trzeciego nie. A mało brakowało… Całe lata żyłem dzięki pragnieniu zemsty… Niespodziewane spotkanie z miłością odmieniło moje życie… Ja, syn alkoholika, porzucone dziecko, podłożyłem nogę losowi. Genetyce kazałem skłamać. I z tego jestem dumny… Po latach walki zakopałem topór wojenny w zmaganiach z ojcem, z samym sobą i ze swoją przeszłością… Miłość jest moim ostatnim uderzeniem pięści” (T. Guénard, Silniejszy od nienawiści, Kraków 2009, s. 9-11).

Podczas spotkania z młodzieżą Tim Guénard wspominał swoje traumatyczne przeżycia z dzieciństwa i młodości oraz łaskę spotkania z Panem Bogiem, który stał się dla niego siłą do pokonania największych trudności. To Bóg (Tim Guénard mówi o Nim „Big Boss”) zaczął stawiać na jego drodze ludzi o dobrym sercu. Spotkania z nimi wprowadziły go na właściwą drogę.

 

- 2-4 kwietnia 2017 r. – wielkopostne rekolekcje parafialne poprowadził ks. Łukasz Mariuszyc.

 

- 9 i 11 kwietnia 2017 r. – wykłady prof. Czesława Kłaka zatytułowane: „Związki prawa żydowskiego z prawem rzymskim na przykładzie procesu Chrystusa” oraz „Proces Chrystusa przed Sanhedrynem w świetle dawnego prawa żydowskiego”.

- 1 maja 2017 r. - odbył się I Rzeszowski Bieg Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego. Organizatorem biegu był Dom Diecezjalny TABOR, Ruch Światło – Życie z gałęzią rodzinną Domowy Kościół, Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i Uzależnień oraz Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Trasa biegu rozpoczynała się przed Domem Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie. Jej koniec znajdował się na placu przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu (ok. 9 km).

Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie reprezentowali Adrian Partyka (uczeń III f) oraz nauczyciele: ks. Jacek Pasela i ks. Krzysztof Cieśla.

 

- 4 maja 2017 r. - odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Serce w Serce z Jezusem”. Spotkanie poprowadził ks. Jacek Szczygieł, sercanin, pełniący posługę ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach.

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, a następnie odbyła się konferencja oraz nabożeństwa o uzdrowienie i uwolnienie połączone z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem na sposób lurdzki.

„Prawdziwe uzdrowienie wewnętrzne jest wtedy, gdy człowiek przyjmie słowo Boga. Kiedy je zaaplikuje do swojego życia. Wtedy jest się wewnętrznie uzdrowionym” – podkreślał w kazaniu ks. Szczygieł dodając: „Św. Brat Albert, którego rok obchodzimy, w nowicjacie jezuitów doznał trudnej wewnętrznej ciemności. Nie potrafił dać sobie z tym rady. Wystąpił z nowicjatu, ale odkrył, że Bóg jest obecny w jego życiu, jest miłosierny i go prowadzi”.

Ks. Szczygieł podkreślał wartość Komunii świętej: „W niej otrzymujesz serce Jezusa. Tak naprawdę spotkanie serce w serce z Jezusem to Komunia święta. On was przyjmuje z całym waszym sercem, ze wszystkim co tam jest… W Komunii świętej daje wam ciche natchnienia i On przyciągnie was do siebie”.

Majowe spotkanie transmitowane było na żywo przez radio Profeto.pl.  Spotkania „Serce w Serce z Jezusem” odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Organizatorami spotkań są: par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Koło Akademickie KSM przy Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Rycerze Kolumba.

 

- 14 maja 2017 r. – I Komunia święta.

 

- 27–28 maja 2017 r. – parafialna pielgrzymka śladami św. Brata Alberta.

 

- 28 maja 2017 r. - odbył się występ szkolnego chóru młodzieżowego z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Młodzież pod kierunkiem Michała Lei (na co dzień nauczyciela matematyki w ZS nr 2 w Rzeszowie) wykonała kilka utworów o charakterze religijnym.

Po Mszach św. wierni mogli również zobaczyć pokazy pierwszej pomocy w nagłych wybranych wypadkach. Ćwiczenia prowadziła młodzież z ZS nr 2 w Rzeszowie, która w tym roku zdobyła I miejsce w XXV Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu okręgowym. Opiekunem młodzieży jest Karolina Duży nauczyciel języka angielskiego w ZS nr 2 w Rzeszowie, posiadająca także uprawnienia ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

- 8 czerwca 2017 r. - w dzień liturgicznego wspomnienia wierni zgromadzeni w Kościele Akademickim w Rzeszowie dziękowali Bogu za Świętą Patronkę – Jadwigę Królową. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Bp Rojek mówiąc o św. Jadwidze Królowej podkreślał jej wiarę, zapał ewangelizacyjny, zaangażowanie w rozwój nauki i miłosierdzie wobec ubogich i potrzebujących.

W uroczystości wzięli udział m.in. Rektor i Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Rycerze Kolumba, wierni i przyjaciele ośrodka akademickiego, któremu patronuje  św. Jadwiga Królowa.

Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej skierował list do społeczności akademickiej i parafialnej, w którym zapisał: „W codziennym pośpiechu, natłoku spraw oraz zalewie informacji konieczna jest chwila refleksji nad tym, co w życiu istotne. Budzi się w nas potrzeba spojrzenia w głąb siebie i odnalezienia w pamięci autorytetów bliskich naszemu sercu. W poszukiwaniach wartości, często odwołujemy się do tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze.

Na panteonie polskich błogosławionych i świętych - Święta Jadwiga zajmuje szczególne miejsce. Każdego dnia swoją postawą dawała świadectwo chrześcijańskiej wiary, służenia Bogu i Ojczyźnie oraz wielkiemu miłosierdziu. (…) Pragnę w symboliczny sposób połączyć się ze zgromadzonymi w modlitewnej zadumie. Przekonany jestem, że wspólne rozważania będą prawdziwie duchowym przeżyciem, pozwolą także na głębokie refleksje i jeszcze bardziej umocnią poczucie religijnej jedności”.

 

- 19 czerwca 2017 r. - podczas „Wieczoru jadwiżańskiego” prof. Waldemar Furmanek, kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprowadził wykład zatytułowany: „Bezrobocie metodą niszczenia człowieka”.

„Człowiek jest szczególnym bytem. Na ten katalog cech szczególnych człowieka składają się przed wszystkim takie właściwości jak to, że człowiek jest bytem jednorazowym. Istniejącym od poczęcia do śmierci. Od jego dobrej woli zależy to, jak to życie będzie pełnił, realizował, uzewnętrzniał. Człowiek jest bytem niepowtarzalnym. Nie ma dwóch jednakowych osób” – podkreślał prof. Furmanek, dodając: „Tylko człowiek jest zdolny do pracy (…). Poprzez swoją wielostronną aktywność, która jest też naturalną właściwością człowieka, doskonali on siebie i doskonali świat. To występowanie dwóch misji musi wystąpić w pracy (…). Praca jest szczególną wartością, jest wartością egzystencjalną. Nie może człowiek żyć bez jedzenia, bez napoju. Nie może człowiek żyć bez pracy. Nie ma pracy, nie ma człowieka (…). Praca jest dobrem człowieka. Przez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem (…).

W dalszej części wykładu prof. Furmanek zaprezentował niektóre zjawiska będące przyczyną współczesnego bezrobocia.

Spotkanie zostało zorganizowane przez par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Międzynarodowe Studenckie Centrum Kultury Chrześcijańskiej oraz Rycerzy Kolumba.

 

- 12 czerwca 2017 r. - w Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie odbyła się gala wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W gronie odznaczanych znalazł się ks. prof. Stanisław Nabywaniec, profesor z wieloletnim doświadczeniem, stażem naukowym i z osiągnięciami naukowymi.

Ks. Stanisław Nabywaniec urodził się w 1958 r. w Zasławiu. W Dynowie, w 1977 r. złożył egzamin dojrzałości i został przyjęty do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Wyświęcony na kapłana w 1983 r. pracował trzy lata jako wikariusz w Ustrzykach Dolnych. W 1986 r. został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, w zakresie historii Kościoła. Doktorat z teologii, w zakresie historii Kościoła, uzyskał w 1990 r. na Wydziale Teologii KUL. Po powrocie ze studiów został skierowany do pracy w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W latach 1992-1993 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie, gdzie prowadził kwerendę archiwalną do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce oraz odbył studia w Papieskim Instytucie Wschodnim w zakresie nauk Kościołów orientalnych.

W 1992 r. został z mocy prawa inkardynowany do Diecezji Rzeszowskiej. W 1999 r. Rada Wydziału Teologii KUL nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie historii o specjalności historia Kościoła na podstawie rozprawy nt. „Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkiewicza 1762-1778”. Od 2000 r. pracuje na stanowisku profesora w WSP w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie kieruje Zakładem Historii Kościoła oraz od 2007 r. pełni obowiązki kierownika Zakładu Historii Nowożytnej. Jest zaangażowany w życie kościoła akademickiego pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W ciągu tych lat uczestniczył w wielu kursach i stażach (m.in. w Rzymie, Kazachstanie, Wiedniu, Londynie, Paryżu, Monachium, USA).

Ks. Nabywaniec współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (Kazachstan, USA, Słowacja, Austria, Włochy, Niemcy, Ukraina, Białoruś, Francja).

Dorobek naukowy odznaczonego to uczestnictwo w 126 krajowych, 46 międzynarodowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach. Jest organizatorem lub współorganizatorem 41 sympozjów, konferencji naukowych oraz cyklu wykładów. Przeprowadzał kwerendy naukowe w kraju i za granicą (m.in. we Lwowie, Rzymie, Wiedniu, Chicago, Sankt Petersburgu).

Ks. Stanisław Nabywaniec jest autorem około 500 publikacji w języku polskim i językach obcych, w tym 10 książkowych. W 2006 r. był laudatorem podczas nadania pierwszego doktoratu honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Podczas gali wręczenia odznaczeń honorowych w Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie Jan Nowara, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, tak mówił o wyróżnionym: „Ks. prof. Stanisław Nabywaniec to niezwykły, nadzwyczajny ambasador naukowy regionu i jeden z filarów oraz symboli rzeszowskiego Kościoła”.

W liście gratulacyjnym Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki podkreślała: „Z wielką satysfakcją przyjęłam wiadomość o uhonorowaniu tą godnością wybitnego historyka, specjalizującego się w historii Kościoła unickiego oraz historii Kościoła epoki nowożytnej. Cieszę się, że docenione zostało społeczne, akademickie i naukowe zaangażowanie Księdza Profesora. Jako nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Rzeszowskim i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Ksiądz Profesor cieszy się dużym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zawodowym zdobytym na wielu płaszczyznach naukowo-dydaktycznych (…). Od wielu lat służy Ksiądz społeczeństwu dzieląc się swoją wiedzą, wiarą, doświadczaniem i umiejętnościami…”.

W uroczystości wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” wzięli udział m.in.: Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Jerzy Cypryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki, ks. Marek Story, Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie; Wit Karol Wojtowicz, Dyrektor Zamku w Łańcucie.

Odznaka „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” nadawana jest jednokrotnie jako wyraz uznania dla działalności i zasług dla rozwoju Województwa Podkarpackiego. Pośród dotychczas uhonorowanych przez Kapitułę osób znalazło się kilku duchownych: kard. Adam Kozłowiecki, abp Ignacy Tokarczuk, abp Józef Michalik, bp Kazimierz Górny, ks. Józef Sondej, ks. Stanisław Mac.

 

- 12 czerwca 2017 r. - na „Wieczorze jadwiżańskim” wystąpił prof. Aleksander Bobko, Senator RP, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Prelegent skupił się nad aksjologicznymi aspektami procesu wychowania.

Mówiąc o wartościach prof. Bobko zauważył, że one wyrażają to, co być powinno i czego człowiek pragnie. Powinny też ukazywać to, co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Wartości powinny stanowić fundamenty, na których będzie opierało się życie społeczne, osobiste
i wspólnotowe. Do najważniejszych zaliczył wartości chrześcijańskie, które przez wieki budowały kulturę europejską.

W dalszej części wykładu prof. Aleksander Bobko wskazał na współczesną próbę negacji wartości uniwersalnych. Podkreślał także ogromną potrzebę edukacji aksjologicznej: „Człowiek bogaty wewnętrznie, uporządkowany wewnętrznie nabiera zdolności do obdarowywania sobą innych…”- mówił prof. Bobko.

Spotkanie zakończył panel dyskusyjny. Organizatorem spotkania była par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Zakon Rycerzy Kolumba.

 

- 8 września 2017 r. - w ramach IX Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, odbył się występ trzech chórów męskich - chór „GREGORIANUM” działający przy Warszawskim Towarzystwie Chorałowym GREGORIANUM im. Edwarda Jozajtisa, Chłopięcy Chór Akademii Muzycznej w Kijowie (Ukraina) oraz chór Pueri Cantores Silesienses z Zabrza.

W repertuarze chórzystów znalazły się utwory muzyki sakralnej, począwszy od chorału gregoriańskiego po utwory kompozytorów współczesnych.

Odbywający się w Rzeszowie w dniach 7-10 września 2017 r. IX Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores zgromadził ponad 1100 chórzystów z całego kraju i z zagranicy.

W par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wystąpiło ok. 150 chórzystów. Koncert poprowadził ks. Michał Domasik.

 

- 16 września 2017 r. - odbył się 3. PKO Bieg Charytatywny na stadionie Resovi w Rzeszowie. Bieg miał charakter sztafety. W sztafecie wzięły udział wyłącznie 5-osobowe drużyny. Parafię św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie reprezentowali: ks. Jacek Pasela (kapitan), ks. Krzysztof Cieśla, Maksymilian Cieśla, Rafał Dec, Maciej Bącal.

Sztafeta, którą kierował ks. Jacek nosiła nazwę: Team "Jadzia". Po godzinnych zmaganiach sztafeta pokonała 42 okrążenia co dało jej wysokie 13. Miejsce (w konkursie wystartowało 65 drużyn).

3. PKO Bieg Charytatywny został przeprowadzony jednocześnie na stadionach w 12 lokalizacjach w Polsce. Aktywność biegaczy biorących udział w biegu została przeliczona na złotówki, a uzyskana w ten sposób kwota przekazana zostanie przez Fundację PKO Banku Polskiego dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin w 12 województwach, w których odbywał się bieg. 

Warto dodać, że Rzeszów w klasyfikacji ogólnopolskiej zajął 2. miejsce. Wszyscy biegacze pokonali łącznie 2576 okrążeń.

 

- 17 września 2017 r. - dwie rzeszowskie parafie: św. Jadwigi Królowej oraz Opatrzności Bożej, wyruszyły, jak każdego roku, na maryjny szlak. Kilkunastokilometrowa droga poprowadziła pielgrzymów do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku Rzeszowskim. Ponad stuosobowej grupie pątników przewodzili duchowni: ks. Jacek Pasela oraz ks. Stanisław Kunior, salezjanin.

Na szlaku pielgrzymkowym był czas ma modlitwę indywidualną, różańcową, Drogę Krzyżową, śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i wielu innych pieśni. Istniała możliwość pojednania się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. Podczas drogi pątnicy pisali prośby, błagania i podziękowania, które następnie łożyli przed tronem Pani Łaskawej.

Wielu pątników w poprzednich latach brało już udział w tej formie modlitwy. Jedna z nich, siostra pielgrzymkowa Joanna, tak wspomina czas pielgrzymowania: „Pielgrzymowanie wrosło już na stałe w naszą polską pobożność. Jest ono szczególnie ważne w moim życiu. Wierzę, że życie na ziemi jest wędrówką, która prowadzi mnie do Boga. Udaję się do świętych miejsc w celu odnowienia wiary, przebłagania za grzechy i szukania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. W czasie pielgrzymowania otrzymuję światło wskazujące drogę do Boga i prawdziwe szczęście. Ta pielgrzymka to także dla mnie okazja do zachwytu nad pięknem świata stworzonego przez Boga. Już teraz zapalam iskrę pielgrzymowania w sercu mojej kilkuletniej córki i zachęcam ją do uczestnictwa w pielgrzymowaniu”.

Centralnym punktem pielgrzymki była wspólna Eucharystia w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz modlitwa zawierzenia parafii, z których przybyli pątnicy.

 

- 22 września 2017 r. - maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie pod opieką wychowawców, nauczycieli i katechetów wzięli udział w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę. Blisko 170 osobowa grupa pielgrzymów z rzeszowskiego ekonomika przy al. Rejtana w Bazylice pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wysłuchała katechezy, uczestniczyła w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w Eucharystii.

Przed  obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej młodzież złożyła swoje intencje, z którymi przybyła do tego miejsca. Wielu spośród młodych po raz pierwszy miało okazję modlić się przed cudownym obrazem Czarnej Madonny.

W modlitewnym spotkaniu uczestniczyło łącznie ponad 1500 maturzystów z rzeszowskich szkół średnich.

 

- 26 września 2017 r. - odbył się obrzęd przyjęcia nowych ministrantów. Uroczystościom przewodniczył ks. Jacek Palsela. Do godności posługi ministranta, po kilku miesiącach systematycznych przygotowań, zostało dopuszczonych 7 chłopców.

 

- 28 września 2017 r. - odbyły się w Rzeszowie regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Wątroba.

W homilii skierowanej do uczestników uroczystości ks. bp Jan Wątroba przywołał osobę św. Mateusza, którego pracą było pobieranie cła i podatków w Kafarnaum. Odwołując się do biblijnego opisu powołania celnika Mateusza ks. bp Wątroba podkreślał: „Mateusz został powołany nie tylko dla niego samego, aby go oderwać do złego zajęcia. Nie tylko dla jego osobistego dobra i szczęścia. Jego powołanie ma sens ze względu na innych. Mateusz zostaje Apostołem ze względu na środowisko, w którym żyje i obraca się na co dzień (…). Jego spotkanie z Jezusem służy spotkaniu innych z Jezusem. W ten sposób wypełnia się treść i przesłanie imienia Mateusza. Hebrajskie imię Mateusz znaczy «dar Boga»”.

Biskup zachęcał słuchaczy, aby zapamiętali zasadę: „Nie ma świętego bez przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości”. „Każdy nawet największy grzesznik ma szansę zostać świętym, jak Mateusz” – mówił kaznodzieja.

Kończąc homilię ks. bp Jan Wątroba zachęcał wszystkich do wrażliwości na drugiego człowieka, któremu można przyjść z pomocą: „…byśmy nie zaniedbali żadnej z tych okazji, które nam życie daje, by drugiemu człowiekowi pomóc… Abyśmy umieli świadczyć miłosierdzie wobec tych, którzy go potrzebują”.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na drugą część spotkania na aulę Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Patronem KAS jest św. Mateusz Apostoł. W skład KAS na Podkarpaciu wchodzą: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie (23 urzędy skarbowe) oraz Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy.

Krajowa Administracja Skarbowa (jak mówi art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej): „stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych”.

 

- 2 października 2017 r. -  społeczność Uniwersytetu Rzeszowskiego zainaugurowała rok akademicki 2017/2018. Uroczystości rozpoczęły się w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Edward Białogłowski.

W homilii bp Białogłowski przywołał postać św. Józefa Sebastiana Pelczara, patrona Diecezji Rzeszowskiej, który u początku swojej posługi biskupiej zapragnął powołać szkołę o profilu kształcenia absolwentów mających służyć Polsce. „Z tej szkoły wyszło bardzo wielu i szlachetnych kapłanów, ale także bardzo zdolnych i zaangażowanych ludzi, którzy służyli Polsce. Wykazali się heroizmem zarówno kiedy budowano nowe jej struktury, jak i kiedy trzeba było ponownie walczyć o jej niepodległość”– mówił kaznodzieja, dodając: „Gdy dzisiaj po raz 17. rozpoczynamy nowy rok akademicki, to pytamy o uniwersytet. Św. Jadwiga Królowa, chodź była młoda, pragnęła, aby krakowska uczelnia wspięła się o stopień wyżej z akademii w uniwersytet. Te deklaracje udały się”.

Bp Edward Białogłowski podkreślał obowiązek wychowania młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, budowania świata wartości na Bogu. „Nowy rok akademicki, który rozpoczynamy, przynosi kilka ważnych rocznic. Mają one emanować także na posługę uniwersytecką. Dla wszystkich Polaków rok 2018 to rok niepodległości, z tak wielkim trudem okupionej i na różne sposoby wywalczonej. Niepodleganie obcej zwierzchności i przemocy rozpoczyna się od wolności każdego człowieka. Niewolnicy nie cenią sobie wolności czy niepodległości. Z nimi nie da się budować szczęśliwej przyszłości”. Biskup nawiązał także do 100. rocznicy powołania do istnienia Uniwersytetu Lubelskiego przemianowanego w 1928 r. na Katolicki Uniwersytet Lubelski i od 2005 r. noszącego imię Jana Pawła II oraz do zbliżającej się 100. rocznicy urodzin abp. Ignacego Tokarczuka, doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. „Jego życie i posługiwanie nie należało do łatwych. Zarówno galicyjska bieda, jak i potem czas okupacji, ale także powojenne zmagania i wreszcie posługiwanie biskupie ciągle napotykały przeciwności. On często podkreślał: «prawda musi zwyciężyć». Zagadnienie prawdy i wolności w jego przepowiadaniu były priorytetowe(…)”- mówił bp Białogłowski.

Kończąc homilię kaznodzieja podkreślał: „Uniwersytet nie szkoli «na wczoraj», ale «na jutro». Niech Duch Święty  wspomaga uczonych, aby tak wysoko podnosili swój wzrok ku przyszłości i tych którzy studiują, żeby nie tylko patrzyli na odległość indeksu, lecz aby patrzyli na swoje życie pod kątem miejsca swojej służby, po to by innych uszczęśliwiać i samymi być szczęśliwymi. A od wszelkich złych przygód niech nas chronią Aniołowie Stróżowie”.

We Mszy św. się wzięli udział m.in. Rektor i Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy naukowi oraz studenci.

Po Eucharystii odbyła się druga część inauguracji w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na program tej części uroczystości składały się m. in.: przemówienie inauguracyjne Rektora, wystąpienie Sekretarza Stanu MNiSW prof. Aleksandra Bobko, immatrykulacja studentów I roku, wręczenie odznaczeń i medali, wręczenie Laurów Rektora oraz wykład inauguracyjny pt. „O czym śpiewają ptaki?” dr hab. Ewy Węgrzyn. Uroczystości zakończył hymn Gaude Mater Polonia.

 

- 5 października 2017 r. – po wakacyjnej przerwie rozpoczął się cykl spotkań zatytułowanych: „Serce w Serce z Jezusem”. Spotkania prowadzą Księża Sercanie z Grupy medialnej Profeto. Październikową modlitwę poprowadził ks. Karol Milewski. Rozpoczęło się ono Mszą św. Po Eucharystii ks. Milewski wygłosił katechezę, w której dotknął tematu przebaczenia.

Po katechezie odbyła się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie połączona z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie.

Spotkania „Serce w Serce z Jezusem” odbywają się w każde pierwsze czwartki miesiąca. Organizatorem wydarzenia jest par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

- 7 października 2017 r. - odbyła się ogólnopolska akcja „Różaniec do Granic”. Organizatorzy tak przedstawiali ideę tego wydarzenia: Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność
i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata.

W Diecezji Rzeszowskiej wierni mogli wybrać 1 z 4 kościołów stacyjnych:

– Gładyszów – parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela,

– Zdynia – kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

– Krempna – parafia św. Maksymiliana Kolbego,

– Polany – parafia Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Pielgrzymi z par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie udali się do Krempnej. Opiekę duchową nad pielgrzymami (58 osób) sprawował ks. Jacek Pasela. Organizatorem pielgrzymki była par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie wraz z działającym przy niej chórem parafialnym.

 

- 8 października 2017 r. - obchodzony był w Kościele w Polsce XVII Dzień Papieski. Tegorocznym hasłem wydarzenia były słowa z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte: „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Tradycyjne w tym dniu odbywała się zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.

W par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zbiórkę przeprowadziła młodzież
z parafialnej Oazy oraz ministranci.

 

- 14 października 2017 r. - odbyła się uroczystsza inauguracja roku akademickiego 2017/2018 WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, pracowników naukowych i administracyjnych uczelni oraz studenci.

Podczas inauguracji tradycyjnie odbyła się m.in. immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia oraz zostały wręczone wyróżnienia: „Zasłużony dla WSPiA”. Wykład inauguracyjny pt. „O potrzebie historycznej refleksji nad prawem” wygłosił prof. Andrzej Witkowski.

Następnego dnia (15 października) w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbyła się uroczysta Msza św. o Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz studiującej tam młodzieży. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny, senior diecezji rzeszowskiej.

Naukę w roku akademickim 2017/2018 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rozpoczęło ponad 5 tysięcy studentów. Jest to najstarsza niepubliczna uczelnia, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

-22-24 października 2017 r. - odbywały się pompejańskie rekolekcje różańcowe. Tematem tegorocznych ćwiczeń duchowych były słowa Matki Bożej wypowiedziane przed laty do bł. Bartłomieja Longo: „Jeżeli pragniesz spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia, rozszerzaj nabożeństwo Różańca Świętego, bo ten, kto to czyni, nigdy nie zginie”. Rekolekcje poprowadził ks. Franciszek Rząsa, m.in. założyciel Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”, konfrater Zakonu Paulinów, obecnie kapelan i duszpasterz Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej w Jarosławiu.

Rekolekcjonista podkreślał w swoich rozważaniach wartość modlitwy różańcowej. „Umiłujcie różaniec! Niech on stanie się waszą ulubioną modlitwą” - mówił ks. Rząsa, dodając: „Początki może czasem są trudne zanim się odkryje jej wartość. Trzeba pokochać tę modlitwę (…). Ten różaniec, który jest dla chorego i zdrowego, młodego i starszego, zapracowanego i zagonionego… Można go odmawiać nie tylko w świątyni, w domu, ale w drodze, gdziekolwiek jesteś. Ileż to nie raz marnujemy czasu, zamiast wykorzystać go na modlitwę różańcową”. Przywołując słowa papieża Franciszka kaznodzieja mówił: „Jeżeli chcemy, aby życie nasze miało na prawdę sens i było pełne, jak sami tego pragniemy, na to zasługujemy, to mówię każdemu z was: dodaj wiary przez swoją modlitwę! Szczególnie poprzez modlitwę różańcową! A życie twoje nabierze tego smaku! Życie twoje będzie miało busolę wskazującą kierunek. Dodaj nadziei, która płynie z modlitwy różańcowej. Wówczas każdy twój dzień z różańcem w ręku będzie oświecony i twój horyzont nie będzie już ciemny lecz doda światła. Dodaj miłość, a twoje życie będzie jak ten dom zbudowany na skale. Twoje podążanie będzie radosne bo spotkasz wielu przyjaciół, którzy idą wraz z tobą w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twojej wspólnocie zbawczej jaką jest wspólnota parafialna”.

Trzydniowe rekolekcje zakończył różaniec w językach świata ulicami Rzeszowa, który poprowadziła młodzież z duszpasterstwa akademickiego „Emaus” działającego przy par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Podczas tegorocznej edycji modlitwy różańcowej w intencji misji poszczególne dziesiątki różańca odmawiano w następujących językach: angielskim, rosyjskim, norweskim, niemieckim, hiszpańskim, łacińskim, greckim, włoskim, japońskim i rumuńskim.

 

- 26 października 2017 r. - odbyła się w Rzeszowie Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowana: „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty, w zaproszeniu skierowanym do gości zapisała m.in.: „Dorobek wychowawczy szkół nazywanych imieniem tych dwóch Wielkich Polaków to szansa, by wskazać innym inspiracje do wychowania młodego pokolenia i zachęcić do czerpania z pedagogiki wychowania i myśli autorytetów. Tak chcemy także budować etos Karola Wojtyły oraz Stefana Wyszyńskiego dla przyszłych pokoleń - poprzez edukację oraz pracę z młodzieżą. Wydarzenie będzie także okazją do intensywnej integracji i współpracy środowisk szkolnych, pedagogicznych i kulturalnych. Spuścizna obu postaci jest bowiem nie tylko istotnym dziedzictwem intelektualnym i duchowym dla Polski, ale wymaga również ciągłego wysiłku oraz refleksji w celu jej upowszechniania. Chcemy też, aby spotkanie to wzmocniło myślenie o osobie Ojca Świętego w kategorii odczytywania na nowo Jego etosu, utrwalania go w polskim społeczeństwie na następne lata oraz ukazywało kardynała Stefana Wyszyńskiego jako patrona, którego myśli mogą być inspiracją do wychowania młodzieży”.

Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwsza odbywała się w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Rzeszowskiego.

W homilii abp Polak mówił: „Szkoła to szczególne miejsce kładzenia fundamentów pod przyszły gmach życia… Zarówno św. Jan Paweł II jak i ks. kard. Stefan Wyszyński byli niezwykle wrażliwi na dzieło wychowania nowych pokoleń. Prymas Tysiąclecia na postawione przez siebie pytanie: «o jakich ludzi w Polsce i na świecie chodzi?», odpowiadał: chodzi o ludzi nie tyle silnych pięścią, co mocnych sercem. Nie tyle potężnych, ile miłujących. Nie tyle głośnych, ile uspokajających. Chodzi o nowych ludzi na nowe czasy. Ludzi otwartych i twórczych zarazem, odważnych i wrażliwych, zaangażowanych i odpowiedzialnych”. Prymas Polski podkreślał potrzebę towarzyszenia młodemu człowiekowi w procesie wychowania, dawania mu niepodważalnych autorytetów. Podkreślał potrzebę służby wspólnocie szkolnej, wyczulenia na dobro Ojczyzny oraz uczenia odpowiedzialności za przyszłość.

Śpiewy podczas liturgii wykonały dwa chóry: szkolny chór z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce oraz młodzieżowy chór z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

Druga część konferencji odbyła się w murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Na tę część składały się: wykład programowy Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka i dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany: „Wprowadzenie w świat wartości – w centrum uwagi współczesnej edukacji” oraz „Współczesne dylematy wychowania do wartości”. Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali świadectwa o Helenie Kmieć wolontariuszce, absolwentce szkoły im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Libiążu oraz zapoznali się z przykładami działań wychowawczych szkół inspirowanych etosem prezentowanych Patronów.

Konferencję zakończyło rozdanie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”.

Organizatorem wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

 

- 5 listopada 2017 r. - w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w każdą niedzielę o godz. 18.00 odbywać się będą Msze św. dla cudzoziemców. „Jako wspólnota akademicka musimy wychodzić naprzeciw potrzebom młodzieży. W związku z licznymi prośbami postanowiliśmy zorganizować Msze św. dla cudzoziemców tych anglojęzycznych, jak i tych pochodzących z Ukrainy” – mówi ks. Janasz Kosior, proboszcz kościoła akademickiego pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, dodając: „Nie jest to dla nas nowość. Przed kilkoma laty była w naszym kościele Eucharystia sprawowana w języku angielskim. Prowadził ją wówczas śp. ks. Bronisław Janik, wieloletni duszpasterz w Chicago, który po powrocie do Polski podjął się tego zadania”.

Zaplanowano następujący porządek sprawowania Mszy św. dla cudzoziemców. W pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca będzie sprawowana Msza św. w języku angielskim. Prowadzić ją będą według ustalonego porządku: ks. Paweł Pietrusiak – rektor WSD w Rzeszowie, ks. Wiesław Matyskiewicz – sekretarz Biskupa Seniora Kazimierza Górnego, ks. Paweł Batory – Diecezjalny Konserwator Zabytków oraz dyrektor Wydziału Architektury i Sztuki i Muzeum Diecezjalnego, ks. Rafał Flak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Rzeszowskiej Kurii, ks. Michał Domasik – wikariusz kościoła akademickiego pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Natomiast w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w języku ukraińskim. Poprowadzą ją: ks. Krzysztof Tyburowski – wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ks. Jerzy Kurcek – penitencjarz w par. pw. Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie oraz ks. Józef Kandefer – proboszcz par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzeszowie.

 

- 17 listopada 2017 r. - odbył się Wieczór Uwielbienia dla dzieci i rodziców. Rozpoczął się Eucharystią, podczas której bp Antoni Długosz, biskup senior archidiecezji częstochowskiej, wyjaśniał dzieciom poszczególne części Mszy św.

Po Eucharystii odbyła się modlitwa uwielbienia Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Śpiewy podczas wieczoru wykonał chór dziecięco- młodzieżowy działający przy par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

- 4 grudnia 2017 r. -  w liturgiczne wspomnienie św. Barbary, w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie górnicy z Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA dziękowali Bogu za błogosławieństwo w ciężkiej pracy.

Mszy św. przewodniczył ks. Robert Mokrzycki. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Janusz Kosior. Kaznodzieja podkreślał wartość pracy górnika dla społeczności oraz zachęcał słuchaczy do kształtowania prawego sumienia, aby właściwe rozeznawać wartość każdego działania.

W tym roku firma KRUSZGEO SA obchodzi swoje 60-lecie działalności.

 

- 10 grudnia 2017 r. - par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odwiedził św. Mikołaj. Na Mszy św. o godz. 14 spotkał się z dziećmi i opowiedział im niezwykłą drogę do świętości. Po Eucharystii każde dziecko otrzymało słodki upominek.

 

- 10-12 grudnia 2017 r. – adwentowe rekolekcje dla studentów poprowadził ks. Szymon Augustyn.

 

- 14 grudnia 2017 r. - w budynku WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie z o. Adamem Szustakiem zatytułowane: „Niewolnica Isaura, czyli o miłości, która niszczy”. O. Szustak jest znanym kaznodzieją, rekolekcjonistą. Prowadzi popularną stronę internetową „Langusta na palmie”.

Temat spotkania - „Niewolnica Isaura, czyli o miłości, która niszczy”, pochodzi z albumu o. Szustaka zatytułowanego „Pachnidła”. Podczas spotkania z młodzieżą dominikanin odwołując się do dwóch ksiąg Pisma Świętego - Księgi Rodzaju oraz Pieśni nad Pieśniami, mówił o budowaniu właściwych relacji narzeczeńskich i małżeńskich.

W spotkaniu wzięły udział tłumy młodzieży z różnych rzeszowskich uczelni wyższych. Aula „Collegium Administrativum” WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zaczęła się wypełniać na trzy godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Organizatorami wydarzenia były: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego i Duszpasterstwo Akademickie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

 

 

Ks. Krzysztof Cieśla

 

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia