Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Rozważanie Kazimiery Tabor

1 maja 2015

Najpiękniejszy miesiąc maj   „Pieśnią wesela witamy, O, Maryjo, miesiąc Twój. My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój. W tym miesiącu ziemia cała Życiem, wonią, wdziękiem lśni. Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, Gdy majowe płyną dni…”   Gdyby w Polsce przeprowadzić referendum, jaki miesiąc jest najpiękniejszy, to na pewno palmę pierwszeństwa zdobyłby miesiąc maj. Maj, jak żaden inny miesiąc, oddziałuje na wyobraźnię człowieka, na jego doznania estetyczne i uczuciowe. To miesiąc mnogości i wielobarwności kwiatów, zieleni wylewającej się z każdego zakątka ziemi. Drzewa okrywają się zielonymi liśćmi, a w nich rój ptaków, śpiewających, gruchających i kukających na różne tony. Nie dziwmy się, że ten właśnie miesiąc Polacy wybrali i ofiarowali Matce Boga – Maryi, nazywając Ją Naszą Królową. Wyrazem hołdu dla Królowej Polski są nabożeństwa majowe, odprawiane pod wieczór każdego dnia i Litania Loretańska. Odmawiana jest także modlitwa „Pod Twoją obronę…” Przepiękne, w swojej treści i melodyjności, są pieśni Maryjne. W małych osadach, tam gdzie nie ma kościoła, ludzie gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Nie trzeba przy nich wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, patosu aby dotrzeć do serca matki. Tam gdzie sklepieniem jest niebo, a organami majowy wiatr, ptasi wtór, zapach traw i kwiatów najłatwiej otworzyć się przed Matką, u której serce otwarte każdemu. Nabożeństwa majowe Maryi są wyjątkową okazją, by przez modlitwę, wyśpiewanie pieśni, przez całą osobistą z nią rozmowę, zawierzyć jej własne sprawy, ukazać zaplątane problemy, a nawet złożyć u jej stóp swój smutek, niepowodzenia i całą swoja niedolę. Ona z matczyna miłością i zatroskaniem przedstawi je swojemu Synowi i jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie. Matka zawsze cierpliwie wysłuchuje swoje dzieci. Niech nie pozostaje głucha na wołanie i płacz swojego ludu.   Matka woła do nas:   „Nie płacz już, dziecino, choć cię pali ból, Maryja twą Matką, pod płaszcz Jej się wtul. Ona ci uzdrowi, wszystkie rany twe, Nie płaczże dziecino, nie płaczże już nie.”   Kazimiera Tabor

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia