Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 3.07.2018 r.

12 lipca 2018

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Królowej /Zamawiający/ informuje, że z uwagi na omyłkę pisarską w zapytaniu ofertowym upublicznionym dnia 3.07.2018 r. w sekcji V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w pkt 2 oraz pkt 3 podano omyłkowo termin 16.07.2018 r., podczas gdy właściwy termin składania ofert to 18.07.2018 r. godz. 12.00 /wynoszący minimum 14 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego/, a termin otwarcia ofert to 18.07.2018 r. godz. 14.00.

Treść pozostałych warunków pozostałych w zapytaniu nie ulega zmianie.

Poprawiono już treść zapytania ofertowego na str. 3 zapytania i można się z nim zapoznać na tablicy ogłoszeń Parafii oraz adresem www.kosciol-akademicki.rzeszow.pl

Msze święte

w niedzielę o:

  • 7:00
  • 9:00
  • 10:30
  • 12:00
  • 20:00

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia