Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej w Rzeszowie

13 września 2015

  13 września br. w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbyła się instalacja Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej (łac. Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis). Instalacji dokonał o. Krzysztof Górski, delegat ds. OCDS Prowincji Krakowskiej. O. Górski urodził się 1975 r. Pochodzi ze Świdwina. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r. Pracował w wydawnictwie karmelitów bosych jako redaktor naczelny Głosu Karmelu. Świecki Zakon Karmelitów Bosych tworzą osoby różnych stanów pragnące korzystać z dóbr duchowych Karmelu, a nie żyjące bezpośrednio w zakonie. Za założyciela karmelitańskiego tercjarstwa uznaje się bł. Jana Soreth (1394-1471). Przyczyną wzrostu zainteresowania świeckim zakonem karmelitańskim była rozwijająca się pobożność maryjna w oparciu o szkaplerz karmelitański. Reguła dla Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego otrzymała zatwierdzenie papieskie w 1921 roku. Nazywano go „trzecim zakonem świeckim”. Po Soborze Watykański II nazwę „trzeci zakon” zastąpiono Świecki Zakon Karmelitów Bosych. W Polsce pierwsze informacje o Świeckim Zakonie Karmelitańskim pochodzą z 1856 r. Obecnie Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Polsce podzielony jest na dwie Prowincje: Warszawską i Krakowską. Prowincja Krakowska posiada 44 wspólnoty i skupia ok.930 osób. Nowo powstała wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej przy par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie została zainstalowana podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12. Podczas homilii o. Krzysztof Górski przybliżył cele i zadania Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego. „Pan Bóg pragnie relacji z nami(…). Karmelici świeccy to ludzie, którzy chcą prowadzić głębokie życie wewnętrzne” – mówił o. Górski dodając: „Często żyjemy tylko na zewnątrz, a najważniejsze jest to, co jest w nas, w środku (…). Żyjąc w Karmelu, uczymy się sztuki przebywania z Bogiem, niezależnie od tego co czynimy i gdzie przebywamy(…). Nie ma takiej chwili w ciągu dnia, w której by Boga nie było. Bóg mówi: „Ja jestem teraz”. Św. Teresa od Jezusa mówiła, że modlitwa to nic innego jak wielokrotnie powtarzane spotkanie i przebywanie z Tym, który mnie kocha(…)”. Po Eucharystii każdy wierny mógł oddać cześć relikwiom św. Teresy od Jezusa, reformatorki Zakonu Karmelitańskiego z XVI w. Dekret powołujący do istnienia nową wspólnotę świeckiego Karmelu przy par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie podpisany przez o. Tadeusza Florka, głosi: „Wychodząc naprzeciw rozeznaniu wspólnoty OCDS gromadzącej się przy parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, wyrażam zgodę na utworzenie nowej wspólnoty przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej(…). Ufam, że modlitwa Świeckich Karmelitów gromadzących się w parafii św. Jadwigi Królowej przyczyni się do duchowego wzrostu parafii…”. Spotkania nowo powstałej wspólnoty przy par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbywać się będą raz w miesiącu. Na miesięczne spotkanie składają się: Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wewnętrzna, konferencja. Spotkanie kończyć będzie wspólna agapa. Dodatkowo osoby, które odbywają formację, mają specjalnie organizowane dla nich spotkania raz w miesiącu. Formacja trwa 5,5 roku. Do wspólnoty Świeckiego Zakonu mogą wstąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia. Górna granica wieku określona jest na 55 lat. W Diecezji Rzeszowskiej poza nowo powstałą wspólnotą, działa od 1999 r. wspólnota pw. Matki Bożej Miłosierdzia przy par. Chrystusa Króla w Rzeszowie. ks. Krzysztof Cieśla fot. ks. Szymon Augustyn   o. Krzysztof Górski Ucałowanie relikwii św. Teresy od Jezusa Ucałowanie relikwii św. Teresy od Jezusa 1 Ucałowanie relikwii św. Teresy od Jezusa 2 DSC_0027

Msze święte

w niedzielę o:

  • 7:00
  • 9:00
  • 10:30
  • 12:00
  • 20:00

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia