Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Komitet Budowy

Przewodnicący:
ZBIGNIEW LESIAK UL. REJTANA 1B

Sekretarz:
MARIA WĄS ZAM. UL. MONTE CASSINO 10

Skarbnik:
HABRAT FELICJA

Członkowie:
1. SIWIEC EDWARD ZAM. UL. KUSTRONIA 6
2. ŚLUSARZ ANIELA ZAM. UL. MONTE CASSINO 10
3. MARIAN PRZYBOŚ ZAM. UL. REJTANA 14A
4. KOSTUREK LUCJAN ZAM. UL. MONTE CASSINI 14
5. KRUK RYSZARD ZAM. UL. KRZYZANOWSKIEGO 6
6. KUCHA BOGDAN ZAM. UL. ORLĄT LWOWSKICH 2
7. TYLEK – HYDRYŃSKA ELŻBIETA ZAM. UL. REJTANA 14
8. WNUK DOROTA ZAM. UL. CEGIELNIANA 38
9. BIENIEK HENRYK ZAM. UL. REJTANA 14A
10. LENAR MARIA ZAM. UL. NIEPODLEGŁOŚCI
11. LISTKIEWICZ EDWARD ZAM. UL. NIEPODLEGŁOŚCI 5
12. ŁUTCZYN STANISŁAW ZAM. UL. REJTANA
13. GUZEK ANDRZEJ ZAM. UL. KRZYŻANOWSKIEGO 12
14. BRAJA STANISŁAW ZAM. UL. KUSTRONIA 6

Zadaniem Komitetu Budowy Kościoła jest wspieranie ks. Janusza Kosiora – proboszcza naszej parafii w pozyskiwaniu darowizn, środków finansowych, materiałów, usług oraz organizowaniu konkretnych prac parafian przy realizacji inwestycji.
Komitet Budowy, współpracując z innymi grupami i wspólnotami, działającymi w naszym kościele, angażując całe środowisko parafialne, podejmował następujące przedsięwzięcia w różnych formach:

  • wykonywanie usług o charakterze specjalistycznym, prac montażowych, fizycznych, pomocniczych, porządkowych, czyszczenie, mycie, pomoc przy wszystkich pracach wykonywanych na placu budowy,
  • porządkowanie otoczenia kościoła, usuwanie gruzu, czyszczenie terenu, sadzenie drzewek,
  • przyjmowanie wpłat i zbiórkę na tacę w każdą drugą niedzielę miesiąca na cele budowy świątyni,
  • organizowanie dyżurów, członków Komitetu w każdą niedzielę, przyjmujących darowizny na rzecz budowy,
  • rozprowadzanie wśród znajomych druków przelewów z numerem konta parafii, na które można dokonywać bankowych przelewów darowizn na budowę świątyni,
  • organizowanie pikników rodzinnych i bali karnawałowych, z których dochód przeznaczano na budowę,
  • pozyskiwanie sponsorów wśród firm i darczyńców indywidualnych, celem zabezpieczenia środków i przedmiotów na zorganizowanie loterii fantowych i aukcji na piknikach rodzinnych i balach karnawałowych.

Wszystkie podejmowane działania, wspierane są modlitwą wspólnot i grup parafialnych oraz ofiarowywanym cierpieniem chorych.
Częstotliwość i terminy spotkań Komitetu dostosowywane są do bieżących potrzeb. Uczestniczy w nich 18 osób. Na tych zebraniach omawiany jest stan wykonania prac, zadania, plany i zamierzenia do realizacji w przyszłości.
Praca, ofiary, trud, wyrzeczenia i modlitwa parafian, poparte zaangażowaniem ks. Janusza Kosiora, księży katechetów, Komitetu Budowy, grup i wspólnot parafialnych przyniosła błogosławione owoce. Wzniesiony Kościół Akademicki św. Jadwigi Królowej, to dzieło serc i rąk wielu osób.
Świątynia, poświęcona Bogu na chwałę, będzie służyła ludziom jako miejsce sprawowania sakramentów, modlitwy i wielbienia Pana. Budowa naszego Kościoła zjednoczyła wiernych, nie tylko ludzi działających w Komitecie Budowy, ale także całą wspólnotę parafialną. Realizuje się w naszym życiu przesłanie roku duszpasterskiego 2011/2012 „Kościół naszym domem”.
Wybudowanie nowej świątyni poprawiło warunki do sprawowania liturgii, dało nowe możliwości duszpasterskie, przez co wzrosła liczba osób uczestniczących w Mszach św., nabożeństwach i modlitwach. Powstały nowe inicjatywy ewangelizacyjne i grupy modlitewne.

Sprawozdanie przygotowała: Maria Lenar

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia