Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Małżeństwo

W celu zawarcia małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Na pierwsze spotkanie narzeczeni powinni przynieść:
– dowody osobiste,
– metryki chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy przed datą zgłoszenia),
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (tzw. dokumenty konkordatowe) 3 egzemplarze, ważne 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu lub akt zawarcia małżeństwa, jeżeli ślub cywilny odbył się wcześniej,
– zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na metryce chrztu),
– świadectwa nauki religii (ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej),
– potwierdzenie odbycia katechez przedmałżeńskich.

Na ostatnie spotkanie narzeczeni powinni przynieść:
– potwierdzenie odbycia katechez przedślubnych,
– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli były głoszone w innej parafii,
– kartki ze spowiedzi (w dniu ślubu).

Od lipca 1998 roku (po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską) wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Jest to tzw. ślub konkordatowy. Ślub konkordatowy najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele za zgodą proboszcza własnej parafii.

Informacje o katechezach przedmałżeńskich oraz przedślubnych można uzyskać na stronie: http://www.rodzina.rzeszow.pl/

 

Msze święte

w niedzielę o:

 • 7:00
 • 9:00
 • 10:30
 • 12:00
 • 14:00 - z udziałem dzieci
 • 17:00
 • 18:00 - w j. ang. /1 i 3/,
  w j. ukr. /2 i 4/
 • 20:00 - akademicka

w dni powszednie:

 • 7:00
 • 18:00

Liturgia dnia