Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

VI Niedziele Wielkanocna 26.05.2019 r.

25 maja 2019

Dzisiaj obchodzimy Dzień Mamy. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Mamach, aby życzeniami i modlitwą podziękować Bogu za dar dobrego serca naszych Mam. 

We wtorek, 28 maja 2019 r. o godz. 18:00 odbędzie się Msza św. za wstawiennictwem św. Charbela oraz nabożeństwo o uzdrowienie z możliwością przyjęcia oleju maronickiego Mnicha. Serdecznie zapraszamy.

W piątek zakończenie nabożeństw majowych.

1 czerwca 2019 r. w pierwszą sobotę miesiąca w naszej diecezji podejmiemy modlitwę wynagradzającą za profanacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu modlimy się w intencji duchowej adopcji i o dar macierzyństwa, za wstawiennictwem św. Gerarda. W sobotę rozpocznie się „Tydzień ze św. Jadwigą” „Św. Jadwiga patronka rodzin” przygotowujący nas do odpustu, który będziemy przeżywać 8 czerwca na Mszy św. o godz. 18.00.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00.  
W związku z następstwami powodzi,  w przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek  dla poszkodowanych. W tym tygodniu od Caritas pierwsi poszkodowani już otrzymują pomoc.

Dziękujemy za składane ofiary na budowę kaplicy adoracji i wieży. Bóg zapłać! 
Dziękujemy za posprzątanie kościoła. W sobotę od godz. 8:00 prosimy mieszkańców bloku z al. Rejtana 1i.

Wrażliwość i odpowiedzialność to słowo biskupów skierowane do wiernych.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42) Drogie Siostry i drodzy Bracia!
W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz ból z powodu skandali  z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny. Wszyscy, zarówno duchowni, jak i świeccy, jako społeczność, musimy stworzyć właściwą przestrzeń do przywrócenia pokrzywdzonym jak najbardziej normalnego życia, a także do odbudowania zaufania. Zwracamy coraz większą uwagę na wychowanie w seminariach i kształtowanie osobowości przyszłych księży. Nie chcemy dopuścić, aby w szeregach duchowieństwa znalazły się osoby niedojrzałe. Przygotowujemy w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych także system zapobiegania; ma on pomóc ochronić dzieci i młodzież przed potencjalnym wykorzystaniem. Chcemy, by ich bezpieczeństwo stało się priorytetem we wszystkich środowiskach. W tym kontekście w szczególny sposób doceniamy pracę zdecydowanej większości kapłanów, którzy wierni Ewangelii gorliwie i ofiarnie służą Bogu i ludziom. Nie pozwólmy, by dobro, które dokonuje się w Kościele przez ich posługę, przesłoniły nam grzechy konkretnych osób. Na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej nie przenośmy też win konkretnych osób na wszystkich. Tych czynów dopuścili się konkretni ludzie i oni powinni zostać ukarani za swoje czyny. Wesprzyjmy w tych trudnych chwilach kapłanów pracujących z poświęceniem, by nie utracili zapału i otrzymali umocnienie ze strony wiernych. Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi wobec dzieci i młodzieży, a także wobec osób pokrzywdzonych. Nasze słowo do wszystkich ludzi dobrej woli kończymy modlitwą do Ducha Świętego: Oto jesteśmy, Panie, Duchu Święty. Jesteśmy – wprawdzie obciążeni grzechem, lecz zgromadzeni w imię Twoje. Przyjdź do nas i bądź z nami, Racz obmyć nasze serca i naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, Powiedz, co mamy podjąć, abyśmy wsparci Twoją mocą Tobie zdołali podobać się we wszystkim. (św. Augustyn) Przyzywając mocy Ducha Świętego i wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, Jej powierzając osoby skrzywdzone, rodziny, dzieci i młodzież oraz wspólnoty kościelne, upraszamy w modlitwie ducha pokory i odwagi, aby nie dać się zwyciężyć złu i ogarnąć troską wszystkich. Podpisali: Biskupi zebrani na posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Cała treść listu jest do przeczytania na stronie parafialnej, stronie diecezji rzeszowskiej i w gablocie.

 

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia