Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba (Knights of Columbus) są największą, świecką organizacją charytatywną Kościoła katolickiego, zrzeszającą ok. 1,8 mln członków na całym świecie. Doktryna Zakonu opiera się na czterech filarach: miłosierdziu, jedności, braterstwie i patriotyzmie. Zakon powstał z inicjatywy 29-letniego księdza Michaela McGivney’a, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny, mieszczącej się przy Alei Hillhouse w New Haven (Connecticut, USA). Pierwsze spotkanie mężczyzn miało miejsce 2 października 1881 r., natomiast zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia miało miejsce 29 marca 1882 r. W początkowym okresie działalności celem organizacji było udzielanie wsparcia rodzinom irlandzkich imigrantów i w tym celu utworzono towarzystwo ubezpieczeniowe, które obecnie należy do grona największych, amerykańskich firm ubezpieczeniowych.
Rycerze Kolumba organizują się tworząc Rady Lokalne, organem zarządzającym jest Rada Najwyższa Zakonu, na czele całego Zakonu stoi Najwyższy Rycerz, będący osobą świecką. Od 2000 r. tę funkcję pełni Carl A. Anderson.
Działalność na kontynencie europejskim rozpoczęto w Polsce w 2006 r. Delegatem Terytorialnym w Polsce jest Krzysztof Orzechowski, Delegatem Krajowym jest Krzysztof Wąsowski, należący do Rady Lokalnej im. św. Josemarii Escrivy (Warszawa-Praga), Kapelanem Terytorialnym – kard. Franciszek Macharski, a w 2007 r. honorowym członkiem Zakonu został metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Obecnie w Polsce do Zakonu należy ponad 1000 osób.
Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ks. McGivney rozpoczęto w marcu 2008 r.
http://www.rycerzekolumba.com

SPOTKANIA ZAKONU RYCERZY KOLUMBA PRZY PARAFII ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ ODBYWAJĄ SIĘ W II PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA O GODZ. 18.30

Rada 15268 w Rzeszowie im. Jadwigi Królowej z okazji roku miłosierdzia podjęła uchwałę o zdobycie środków finansowych w celu wsparcia Hospicjum dziecięcego w Rzeszowie.
Podczas peregrynacji obrazu św. Rodziny z domu papieskiego Instytutu o Rodzinie, rada 15268 w Rzeszowie postanowiła przy rozprowadzaniu z tej okazji obrazków zbierać wolne datki od uczestników tych uroczystości.
Podczas całotygodniowej kwesty rycerze kolumba rady 15268 zebrali kwotę 2254 zł. Całą wartość rada przeznaczyła na zakup pieluchomajtek dla podopiecznych Hospicjum w Rzeszowie.
Rodzina i jej potrzeby były główną motywacją do podjęcia tych działań.
Jednocześnie mamy nadzieję, że rodzina i jej zadania będą dalszą motywacją naszego działania.

Lucjan Kosturek WR 15268

Nawiedzenie Kopii Obrazu św. Rodziny

„W sobotnie popołudnie 17. października 2015 r. w Parafii Św. Jadwigi Królowej rozpoczęła się Ogólnopolska Peregrynacja Obrazu „Świętej Rodziny”, którego pierwowzór znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie.

O godz. 17.20 Rycerze Kolumba z Rady Nr 15268 na czele z Kapelanem Diecezjalnym Ks. Januszem Kosiorem procesyjnie wnieśli Obraz do Kościoła Akademickiego w Rzeszowie i umieścili w kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej, gdzie będzie przebywał do 24. października 2015 r., czyli do momentu przewiezienia Obrazu do Dobrzechowa.

Następnie Rycerze poprowadzili modlitwę różańcową przed obliczem „Świętej Rodziny”.

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana, której przewodniczył i poruszające kazanie wygłosił Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Bp Edward Białogłowski.

Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Zacny Brat Andrzej Anasiak przybliżył ideę kolejnego Programu Peregrynacji, prowadzonego w Parafiach, w których działają Rady Lokalne Rycerzy Kolumba na całym Świecie. Tym razem jest to Obraz „Świętej Rodziny”.

Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz złożył JE Ks. Biskupowi Edwardowi Najserdeczniejsze Życzenia Imieninowe, podziękował za wsparcie w realizacji dzieł rycerskich w Diecezji Rzeszowskiej, za uczestnictwo w poprzednich Rycerskich Peregrynacjach („do dzisiaj pamiętamy, jak pod Przewodnictwem Waszej Ekscelencji żegnaliśmy Kopię Cudownego Obrazu „Matki Bożej z Guadalupe”; jak Przewodniczyłeś Czcigodny Księże Biskupie w Nabożeństwach przed Obrazem „Niepokalanego Poczęcie z Quebec”).

Brat Tomasz w towarzystwie Delegata Rejonowego Brata Mariana Wójtowicza i Wielkiego Rycerza Rady Nr 15268 Brata Lucjana Kosturka przekazał JE Ks. Biskupowi wiązankę kwiatów w imieniu Braci Rycerzy Kolumba i wiernych Diecezji Rzeszowskiej.

Obraz „Świętej Rodziny” i wszystkich uczestników Nabożeństwa przywitał Ks. Janusz Kosior, Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Po zakończeniu Nabożeństwa Bracia Rycerze i parafianie Kościoła Akademickiego rozpoczęli adorację Obrazu „Świętej Rodziny”.

Vivat Jesus! Tomasz Wawrzkowicz, Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. Foto: Jerzy Wawrzkowicz, Z-ca Wielkiego Rycerza Rady Nr 15268 w Rzeszowie.”

„W sobotę 17 października 2015 roku w Rzeszowie, 32 Braci Rycerzy przystąpiło do „Pełni Rycerstwa”.

Zespół III Stopnia z Rzeszowa przeprowadził Uroczystość dla kandydatów, którzy przyjechali do Rzeszowa z Tarnowa, Dębicy, Stalowej Woli, Lublina, Tomaszowa Lubelskiego, Dobrzechowa, Głogowa Małopolskiego, Sędziszowa Małopolskiego i oczywiście z Rady Rzeszowskiej. Gościliśmy również Ks. Kapelana Mariusza Kozłowskiego ze Stalowej Woli.

Inicjacja na III Stopień w Rycerstwie była przeprowadzona na cześć Św. Jadwigi Królowej, Patronki Rady Rzeszowskiej.

W Uroczystości uczestniczył Delegat Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, Zacny Brat Andrzej Anasiak, Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz, Delegaci Rejonowi z Rejonów 7, 8, i 16, Wielcy Rycerze i Oficerowie Rad Lokalnych.

Na zakończenie wszyscy udali się do Kościoła Akademickiego w Rzeszowie, gdzie podczas Mszy Św. koncelebrowanej, pod Przewodnictwem JE Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego zainaugurowano Ogólnopolską Peregrynację Obrazu Świętej Rodziny, którego pierwowzór znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Watykanie.

Za wspaniałe przygotowanie Uroczystości podziękowania należą się Kapelanowi Rycerzy Kolumba w Diecezji Rzeszowskiej i Rady Nr 15268 w Rzeszowie, Drogiemu Księdzu Januszowi Kosiorowi oraz Delegatowi Rejonu 7, Bratu Marianowi Wójtowiczowi.

Dziękuję również Zespołowi Inicjacyjnemu III Stopnia w składzie: Józef Bąk, Lucjan Kosturek, Marian Wójtowicz, Jerzy Wawrzkowicz, Bogusław Płonka, Piotr Wisz, Zbigniew Marcinkiewicz, Tomasz Kloc, Marek Pająk, Henryk Luty oraz Delegatowi Stanowemu Andrzejowi Anasiakowi za uświetnienie Rzeszowskich Uroczystości swoją obecnością.

Vivat Jesus! Tomasz Wawrzkowicz, Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, foto: Jerzy Wawrzkowicz, Kustosz Rejonu 7, Z-ca Wielkiego Rycerza Rady Nr 15268 w Rzeszowie.”

„W dniu 7 października 2015 roku, podczas 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski „swoje 5 minut” mieli Rycerze Kolumba.

Rycerze Kolumba spotkali się z Księżmi Biskupami na Zaproszenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE Ks. Abp Stanisława Gądeckiego.

Delegat Stanowy Brat Andrzej Anasiak w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania działalności Rycerzy Kolumba w Polsce oraz przedstawił plany dalszej aktywności związanej z rozwojem i realizacją Misji Założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba, Sługi Bożego Ks. Michaela McGivney’a.

Było to ważne wydarzenie dla Rycerstwa w Polsce, bo minęło już 10 lat od historycznego wystąpienia Najwyższego Rycerza Carla Andersona podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Delegat Stanowy Andrzej Anasiak przypomniał, że Rycerze Kolumba zawsze byli, są i będą w nierozerwalnym związku ze Stolicą Apostolską, Hierarchami w Diecezjach i Księżmi w Parafiach.

Realizują swoje Dzieła w Duchu: Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

Brat Andrzej poinformował Księży Biskupów, że Rycerze w chwili obecnej działają w 82. Radach Lokalnych, w 26. Diecezjach w Polsce i liczą ponad 4 tysiące członków (katolickich mężczyzn).

We wszelkie Dzieła realizowane przez Zakon włączają się również małżonki i całe rodziny Rycerzy.

Najważniejsze plany Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce na najbliższy rok to oczywiście włączenie się do organizacji Światowych Dni Młodzieży i Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski, a wszystko to w czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

W skład Delegacji, która spotkała się z Księżmi Biskupami podczas 370. Zebrania Konferencji Episkopatu Polski wchodzili: Delegat Stanowy Andrzej Anasiak, Współkapelan Stanowy Ks. Tomasz Kraj, Kapelan d/s Programowych i Rozwoju Duchowego Rad Lokalnych Ks. Wiesław Lenartowicz, Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz, Konsultanci Rady Najwyższej: Leszek Waksmundzki i Stefan Otremba.

Wszyscy Ks. Biskupi zostali wyposażeni w materiały o Rycerzach Kolumba, między innymi: List Delegata Stanowego, ostatni numer „Columbii”, dwa ostatnie numery „Zbroi”, płytę CD zawierającą informacje o Zakonie Rycerzy Kolumba oraz o dziełach realizowanych przez Rycerzy.

W Służbie Jednemu w Służbie Wszystkim!

Vivat Jesus!

Tomasz Wawrzkowicz

Sekretarz Stanowy

Zakon Rycerzy Kolumba

w Polsce

Rycerze Kolumba w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej

„W niedzielę 20 września 2015 roku do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku k. Rzeszowa przybyli Rycerze Kolumba z Diecezji Rzeszowskiej.

Przez cały dzień w Sanktuarium odbywała się „Niedziela Rycerska”. Kazania na wszystkich Mszach Św. głosił Kapelan Diecezjalny Zakonu Rycerzy Kolumba Ks. Janusz Kosior, a Bracia Rycerze spotykali się z osobami zainteresowanymi Rycerstwem.

Przed godz. 11.00 do Sanktuarium dotarła Piesza Pielgrzymka z Parafii Św. Jadwigi Królowej (Kościół Akademicki) w Rzeszowie i Parafii pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie, w tym również Rycerze Kolumba z rodzinami.

Po Mszy Św. Rycerze Spotkali się wraz z rodzinami w pomieszczeniach parafialnych, następnie uczestniczyli w Nabożeństwie ku Czci Matki Bożej Łaskawej, które poprowadził Proboszcz Parafii Ks. Mariusz Cymbała.

Wśród Braci Rycerzy był obecny również Były Delegat Stanowy Krzysztof Orzechowski z małżonką Danutą oraz Sekretarz Stanowy Tomasz Wawrzkowicz z małżonką Barbarą i dziećmi.

Nad przebiegiem „Niedzieli Rycerskiej” czuwał Delegat Rejonu 7, Brat Marian Wójtowicz.

Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku k. Rzeszowa za miłą gościnę, Księżom Kapelanom za „strawę duchową”, a Bratu Kazimierzowi Smolakowi i Bratu Marianowi Wójtowiczowi za zabezpieczenie produktów żywnościowych, abyśmy w naszym pielgrzymowaniu nie opadli z sił…

Vivat Jesus! Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Tomasz Wawrzkowicz. Foto: Jerzy Wawrzkowicz, Kustosz Rejonu 7 i Z-ca Wielkiego Rycerza Rady Nr 15268 w Rzeszowie.”

Spotkanie Rycerzy w Dębickiej Parafii Miłosierdzia Bożego

„W sobotę 12 września 2015 roku, w Dębickiej Parafii Miłosierdzia Bożego spotkali się Rycerze Kolumba z 9 Rad Lokalnych, z Rejonu 7 i 8, które obejmują Diecezje Rzeszowską, Tarnowską i Przemyską.

Na Półrocznym Spotkaniu gościliśmy Braci z Rad Lokalnych Nr 15726 w Dębicy, Nr 15268 w Rzeszowie, Nr 15588 w Dobrzechowie, Nr 15767 w Łańcucie, Nr 15561 w Sędziszowie Małopolskim, Nr 16038 w Głogowie Małopolskim, Nr 15915 w Tarnowie, Nr 16100 w Tarnowie i Nr 16181 w Tarnowie.

W Spotkaniu uczestniczyli również Czcigodni Księża Kapelani: Ks. Józef Dobosz, Ks. Stanisław Kołodziej i Ks. Zbigniew Guzy oraz przedstawiciele Rady Stanowej: Sekretarz Stanowy, Brat Tomasz Wawrzkowicz, Dyrektorzy Pionu Programowego: Bracia Rafał Tracz i Mariusz Szewczyk.

Gospodarzem Spotkania był Ks. Józef Dobosz, Diecezjalny Kapelan Rycerzy Kolumba, a trudu organizacji podjęła się Rada Nr 15726 w Dębicy, na czele z Wielkim Rycerzem Stanisławem Chmurą.

Szkolenie dla Oficerów Rad Lokalnych prowadził Delegat Rejonu 7, Brat Marian Wójtowicz.

Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce przedstawił relację z Najwyższej Konwencji, która na początku sierpnia odbywała się w Filadelfii (USA), podsumował osiągnięcia Rad Lokalnych z Diecezji Tarnowskiej, Rzeszowskiej i Przemyskiej, a także przedstawił plany dzieł, które podejmować będzie Rada Stanowa i Rady Lokalne na terenie całej Polski.

Pragnę nadmienić, że wszystkie Rady Lokalne Rejonów 7 i 8 (które ze względów formalnych mogły ubiegać się o „Laury”) zdobyły Nagrody Rady Najwyższej, w tym Rady Nr 15268 w Rzeszowie, Nr 15588 w Dobrzechowie i Nr 15915 w Tarnowie zdobyły Nagrody „Najwybitniejszej Rady z Podwójną Gwiazdą”, a Rady Nr 15726 w Dębicy i Nr 16100 w Tarnowie zdobyły Nagrody „Najwybitniejszej Rady z Poczwórną Gwiazdą”.

Wypada podziękować Radom Lokalnym, na czele z Wielkimi Rycerzami (Lucjanem Kosturkiem, Bogusławem Kucabem, Stanisławem Chmurą, Markiem Pająkiem, Andrzejem Piechą, Krzysztofem Pikulem, Piotrem Golemą, Franciszkiem Florkiem i Tadeuszem Rzońcą) oraz Delegatom Rejonowym Bratu Marianowi Wójtowiczowi (Rejon 7) i Bratu Tomaszowi Wawrzkowiczowi (Rejon 8) za zaangażowanie w realizacji dzieł Rycerskich w Duchu Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

Wielki Rycerz Rady Nr 16100 w Tarnowie z rąk Sekretarza Stanowego, Brata Tomasza odebrał „Certyfikat dla Zespołu I Stopnia”. Gratulacje dla Bracia z Tarnowa.

Dziękujemy także naszym Kapelanom, którzy udzielają stałego wsparcia Braciom Rycerzom w Radach Lokalnych.

Szczególne podziękowania pragnę skierować do naszych Pasterzy, na czele z Bratem Rycerzem Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej JE Ks. Biskupem Janem Wątrobą, Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej JE Ks. Biskupem Andrzejem Jeżem i Ordynariuszem Archidiecezji Przemyskiej JE Ks. Arcybiskupem Józefem Michalikiem za Błogosławieństwo i pomoc w wypełnianiu Misji naszego założyciela Ks. Michaela McGivneya.

Vivat Jesus! Tomasz Wawrzkowicz, Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce. Foto: Jerzy Wawrzkowicz, Kustosz Rejonu 7, Z-ca Wielkiego Rycerza Rady Nr 15268 w Rzeszowie.”

Rada 15268 Rycerzy Kolumba im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie działająca przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej została zatwierdzona przez Radę Najwyższą w kwietniu 2011 r.

Treść sprawozdania z racji wizytacji kanonicznej w 2016 r.:

Rada powstała przy ogromnym zaangażowaniu naszego Kapelana – Proboszcza Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej ks. Janusza Kosiora.
W bardzo krótkim czasie rada powołała zespół I stopnia, który został zatwierdzony przez Delegata Stanowego. Działania zespołu I stopnia wraz z kapelanem i innymi członkami Rady otworzyło drogę do przyjmowania mężczyzn w poczet Rycerzy Kolumba na terenie południowo-wschodniej Polski. Działania te przyczyniły się do powstania nowych Rad Rycerzy Kolumba w Dobrzechowie, Sędziszowie Małopolskim, Głogowie Małopolskim, Łańcucie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Dębicy, Tarnowie i w dwóch miejscowościach na terenie Ukrainy.
W okresie od 2011 do 2016 rycerze Rady 15268 w Rzeszowie podejmowali różne działania na rzecz Kościoła, społeczności, młodzieży, obrony życia dzieci nienarodzonych, budowy nowej świątyni oraz Kościoła duchowego. Rycerze Kolumba rady 15268 w Rzeszowie podjęli działania wspierając księdza Kapelana w dziełach podejmowanych przez parafię oraz diecezję Rzeszowską.

Do dzieł, w które zaangażowali się Rycerze Kolumba należy zaliczyć:

 • pomoc przy organizacji pikniku „Trzeźwe Podkarpacie”
 • bal charytatywny
 • bilet dla brata
 • zbiórka pieniędzy na rzecz „Hospicjum dla dzieci”
 • pomoc przy organizacji koncertu „Jednego serca – Jednego ducha”
 • uczestnictwo w tygodniu biblijnym
 • uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i religijnych przy parafii i diecezji
 • prowadzenie audycji w radio „VIA”
 • wsparcie dla działań związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży i inne działania.

W okresie od 2011 do 2016 roku Rada 15268 w Rzeszowie powołała dodatkowo dwa zespoły inicjacyjne II i III stopnia, które otrzymały certyfikację od Rady Najwyższej. Jesteśmy jedyną Radą na tym terenie, która posiada trzy zespoły.

W wyżej podanym okresie Rycerze Kolumba Rady 15268 angażując się w dzieła średnio-rocznie poświęcili swój osobisty czas w wymiarze około 1300 godzin.

W najbliższym okresie Radę 15268 w Rzeszowie czekają wielkie dzieła:

 • konwencja Stanowa 2017
 • rocznica powstania diecezji
 • Światowe Dni Młodzieży
 • Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
 • inne działania.

Przygotował Wielki Rycerz, Lucjan Kosturek

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

 • 7:00
 • 18:00

Liturgia dnia