Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Świecki Zakon Karmelitów Bosych jest stowarzyszeniem wiernych świeckich. Jest trzecią gałęzią Zakonu Karmelitów Bosych. Wspólnota jako nieerygowana rozpoczęła działalność 13 września 2015 r. za zgodą ks. proboszcza oraz o. prowincjała Tadeusza Florka OCD jako druga wspólnota OCDS w Rzeszowie
Wspólnota pogłębia życie duchowe według nauczania doktorów Kościoła – św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na co dzień praktykują modlitwę wewnętrzną, lekturę duchowną, włączają się w modlitwę Kościoła przez Liturgię Godzin i codzienną Eucharystię. Obejmują intencją parafię i kapłanów posługujących. Pragną tworzyć wspólnotę będącą świadectwem życia w zjednoczeniu z Bogiem.
Cała wspólnota spotyka się raz w miesiącu na spotkaniu obejmującym Eucharystię, adorację w milczeniu, konferencję formacji ciągłej, Liturgię Godzin oraz rekreację w duchu terezjańskim. Ponadto poszczególni członkowie spotykają się na formacji przygotowującej do przyrzeczeń czasowych i definitywnych. Formacja do przyrzeczeń definitywnych trwa ok. 6 lat według Ratio Institutionis OCDS wydanej w Rzymie.
Asystentem duchowym z ramienia prowincji jest mianowany o. Piotr Ścibor OCD z Przemyśla, który towarzyszy nam w spotkaniach ogólnych. Przewodniczącą wspólnoty jest Romana Humenny OCDS, odpowiedzialną za formację jest Iwona Zachara OCDS, radną jest Danuta Świder-Dąbrowska OCDS. Osoby te tworzą Radę Wspólnoty.
Obecnie wspólnota liczy 11 członków, z czego 2 osoby są po przyrzeczeniach definitywnych, 4 po przyrzeczeniach czasowych, 5 osób po przyjęciu do wspólnoty. Opiekunem z ramienia parafii oraz członkiem jest ks. Lucjan Dyka, wikariusz.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.ocds.org.pl/

Msze święte

w niedzielę o:

  • 7:00
  • 9:00
  • 10:30
  • 12:00
  • 20:00

w dni powszednie:

  • 7:00
  • 18:00

Liturgia dnia