Bezpłatna Poradnia Prawna

Od stycznia do marca 2017 r. działalność Bezpłatnej Poradni Prawnej zostaje zawieszona.