Msze św. za zmarłych od uczestników pogrzebu

Msze św. za śp. Władysława Koconia odprawione zostaną w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach:

08.01.2018 r., godz. 18.00 – od żony

13.01.2018 r., godz. 7.00 – od córki Małgorzaty z rodziną

14.01.2018 r., godz. 20.00 – od syna Jerzego z rodziną

16.01.2018 r., godz. 20.00 – od syna Marka z rodziną

23.01.2018 r., godz. 18.00 – od wnuczki Moniki z rodziną

28.01.2018 r., godz. 14.00 – od wnuczki Dominiki z mężem

02.02.2018 r., godz. 9.00 – od rodziny Bajerskich

11.02.2018 r., godz. 20.00 – od rodziny Michalików z Sosnowca

12.02.2018 r., godz. 18.00 – od wnuka Pawła z Renatą

14.02.2018 r., godz. 9.00 – od wnuka Rafała z rodziną

16.02.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Bojdów,

22.02.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Nicpoń,

23.02.2018 r., godz. 7.00 – od Kingi i Macieja Tarasek,

26.02.2018 r., godz.  7.00 – od sąsiada Jacka

27.02.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Świderskich

28.02.2018 r., godz. 7.00 – od siostry Zofii z rodziną

01.03.2018 r., godz. 7.00 – od Sabiny i Krzysztofa Gibała z Tarnowa

02.03.2018 r., godz. 7.00 – od Krystyny Segda z rodziną

03.03.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Szeligów z Rzeszowa,

05.03.2018 r., godz. 18.00 – od Jana Szeligi z Wiśniowej,

10.03.2018 r., godz. 18.00 – od Zofii i Wiesława Klimków z rodziną,

12.03.2018 r., godz. 18.00 – od siostry Anny z rodziną,

17.03.2018 r., godz. 7.00 – od Krzysztofa Bajerskiego chrześniaka syna Marka,

19.03.2018 r., godz. 7.00 – od Joanny, Aleksandry, Beaty, Jakuba, Pawła i Mateusza z rodzinami,

21.03.2018 r., godz. 7.00 – od Wiesława i Barbary Oleksyk z rodziną

22.03.2018 r., godz. 7.00 – od Tomasza i Teresy Gigoń z rodziną

23.03.2018 r., godz. 7.00 – od współpracowników córki Małgorzaty z Baćpol

14.04.2018 r., godz. 18.00 –  od uczestników pogrzebu,

15.04.2018 r., godz. 17.00 – od uczestników pogrzebu,

17.04.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

19.04.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

21.04.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

Msze św. za śp. Helenę Ptak odprawione zostaną w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
24.12.2017 r., godz. 24.00 – od rodziny Ziobrowskich
28.12.2017 r., godz. 18.00 – od rodziny Ziobrowskich
6.01.2018 r., godz. 14.00 –  chrześnicy Bożeny z rodziną
7.01.2018 r., godz. 12.00 – od syna Bartłomieja z rodzina
9.01.2018 r., godz. 20.00 – od córki Anny
13.01.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu
15.01.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
17.01.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu
19.01.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
20.01.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
26.01.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu
2.02.2018 r., godz. 18.00 –  od syna Łukasza
4.02.2018 r., godz. 9.00 – od rodziny Żureckich
7.02.2018 r., godz. 9.00 – z Róży św. Jadwigi Królowej
14.02.2018 r., godz. 20.00 – od Witalisa Niemca
15.02.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
19.02.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
21.02.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu
24.02.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
28.02.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu
02.03.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu
12.03.2018 r., godz. 7.00 – od koleżanek i kolegów z działu księgowego PZU Życie w Rzeszowie
17.03.2018 r., godz. 18.00 – od sąsiadów z bloku
25.03.2018 r., godz. 12.00 – od nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem
26.03.2018 r., godz. 7.00 – od siostry Elżbiety z rodzin
1.04.2018 r., godz. 6.00 – od nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem
3.04.2018 r., godz. 18.00 – od Siostry Zofii z rodziną
07.04.2018 r., godz. 7.00 – od Aleksandra i Mieczysława Szerszeń
12.04.2018 r., godz. 7.00 – od szwagra Floriana z rodziną
23.04.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Żureckich
25.04.2018 r., godz. 7.00 – od Ewy Siostry Joanny od Krzyża i Sióstr Karmelitanek z Tromso
27.04.2018 r., godz. 18.00 – od Witka z rodziną
28.04.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Polanów
30.04.2018 r., godz. 18.00 – od Rafała i Małgorzaty
12.05.2018 r., godz. 7.00 – od Bogumiły Styś i rodziny Migaczów
16.05.2018 r., godz. 18.00 – od Romany i Marka Obłąk
21.05.2018 r., godz. 7.00 – od Marii i Zbigniewa Gonet
22.05.2018 r., godz. 7.00 – od Marii i Zbigniewa Gonet
1.06.2018 r., godz. 18.00 – od Jolanty i Zbigniewa Ścigaj z rodziną
2.06.2018 r., godz. 7.00 – od Janiny i Jana Obłąk z Nowego Targu
4.06.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Ptaków
5.06.2018 r., godz. 18.00 – od Jolanty i Zbigniewa Ścigaj z rodziną
7.06.2018 r., godz. 18.00 – od Dominiki i Bogdana Musiałek z rodziną
9.06.2018 r., godz. 7.00 – od bratowej Anny
12.06.2018 r., godz. 18.00 – od koleżanek i kolegów syna Bartka z Sanofi
13.06.2018 r., godz. 7.00 – od Małgorzaty i Wiesława Wiater z rodziną
14.06.2018 r., godz. 18.00 – od Małgorzaty i Wiesława Wiater z rodziną
16.06.2018 r., godz. 7.00 – od Damiana Kremera z rodziną
18.06.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Mików i w intencji całej rodziny
19.06.2018 r., godz. 18.00 – od Beaty i Ryszarda Gorzelany
21.06.2018 r., godz. 7.00 – od Beaty i Ryszarda Gorzelany
23.06.2018 r., godz. 7.00 – od Barbary i Grzegorza Puc

Msze św. za śp. Helenę Frączek odprawione zostaną w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
1 .10.2017 r., godz. 10.30 – w 30 dzień po śmierci,
19.11.2017 r., godz. 17.00 – od syna Bogusława z rodziną,
17.02.2018 r., godz. 18.00 – od swatowej Marii,
7.01.2018 r., godz. 14.00 –  od uczestników pogrzebu,
22.01.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,
24.01.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,
10.02.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,
13.02.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,
17.02.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,
20.02.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Wąsików i Hejnigów,
27.02.2018 r., godz. 18.00 – od syna Roberta z rodziną,
03.03.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Wołoch,
4.03.2018 r., godz. 17.00 – od Jolanty i Zbigniewa Łączak z rodziną,
8.03.2018 r., godz. 18.00 – od sąsiadów z klatki,
10.03.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Lipskich z dziećmi ze Strzyżowa,
13.03.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Lipskich  z Lubli

Msze św. za śp. Stanisława Stypę odprawione zostaną w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
18.01.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny,
26.02.2018 r., godz. 18.00 – od koleżanek Danuty z pracy.

Msze św. za śp. Bolesława Dziurę odprawione zostaną w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
14.02.2018 r., godz. 15.30 – od żony,
15.03.2018 r., godz. 18.00 – od mamy z córką Elą z rodziną,
16.02.2018 r., godz. 7.00 – od brata Stanisława z rodziną,
17.02.2018 r., godz. 7.00 – od siostry Marty z rodziną,
19.02.2018 r., godz. 18.00 – od siostry Małgorzaty z rodziną,
20.02.2018 r., godz. 7.00 – od kuzynów z Rodzinami z Hermanowej,
21.02.2018 r., godz. 7.00 – od kuzyna Staszka z Rodziną,
22.02.2018 r., godz. 18.00 – od Teściów córki zmarłego,
23.02.2018 r., godz. 18.00 – od Rodziny żony Grażyny,
24.02.2018 r. godz. 7.00 – od sióstr z róży Marty,
27.02.2018 r., godz. 7.00 – od Marzeny i Przemysława Mrozów,
28.02.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Kościołków,
01.03.2018 r., godz. 18.00 – od córki Patrycji z rodziną,
02.03.2018 r., godz. 7.00 – od córki Patrycji z rodziną,
03.03.2018 r., godz. 7.00 – od kuzyna Jerzego Płodzień z rodziną,
06.03.2018 r., godz. 18.00 – od chrześnicy Eweliny z rodziną,
07.03.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Wróbel,
10.03.2018 r., godz. 7.00 – od rodziny Czeluśniaków,
12.03.2018 r., godz. 7.00 – od pracowników URz – DS Filon, DS Laura,
13.03.2018 r., godz. 7.00 – od pracowników URz – DS Filon, DS Laura,
14.03.2018 r., godz. 7.00 – od pracowników URz – DS Filon, DS Laura,
15.03.2018 r., godz. 7.00 – od pracowników URz – DS Filon, DS Laura,
17.03.2018 r., godz. 18.00 – od rodziny Depów,
19.03.2018 r., godz. 9.00 – od uczestników pogrzebu,
20.03.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,
23.03.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,
24.03.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,
31.03.2018 r., godz. 19.00 – od uczestników pogrzebu,
01.04.2018 r., godz. 6.00 – od uczestników pogrzebu,
05.04.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,
06.04.2018 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,
07.04.2018 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu.

Msze św. za † Władysławę Chrząszcz zostaną odprawione w kościele pw. św. Jadwigi królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
3 września 2017, godz. 20:00
4 września 2017, godz. 7:00
5 września 2017, godz. 18:00
7 września 2017, godz. 18:00
8 września 2017, godz. 7:00
13 września 2017, godz. 7:00
17 września 2017, godz. 17:00
18 września 2017, godz. 7:00
19 września 2017, godz. 7:00
21 września 2017, godz. 7:00
22 września 2017, godz. 7:00
23 września 2017, godz. 7:00
24 września 2017, godz. 7:00
25 września 2017, godz. 18:00
26 września 2017, godz. 18:00
27 września 2017, godz. 18:00
28 września 2017, godz. 18:00
29 września 2017, godz. 7:00
12 października 2017, godz. 7:00
13 października 2017, godz. 7:00
Informacje dotyczące Ofiarodawców dostępne są u Ks. Proboszcza par. Stępina (dek. Frysztak).

Msze św. za † Tadeusza Wnęka zostaną odprawione w kościele pw. św. Jadwigi królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
14 października 2017, godz. 7:00
15 października 2017, godz. 20:00
16 października 2017, godz. 7:00
18 października 2017, godz. 7:00
19 października 2017, godz. 7:00
20 października 2017, godz. 7:00
21 października 2017, godz. 18:00
22 października 2017, godz. 20:00
23 października 2017, godz. 7:00
25 października 2017, godz. 18:00
26 października 2017, godz. 7:00
27 października 2017, godz. 18:00
28 października 2017, godz. 18:00
29 października 2017, godz. 20:00
30 października 2017, godz. 7:00
31 października 2017, godz. 7:00
2 listopada 2017, godz. 20:00
3 listopada 2017, godz. 7:00
4 listopada 2017, godz. 7:00
5 listopada 2017, godz. 20:00
6 listopada 2017, godz. 7:00
7 listopada 2017, godz. 7:00
8 listopada 2017, godz. 7:00
9 listopada 2017, godz. 7:00
12 listopada 2017, godz. 17:00
13 listopada 2017, godz. 18:00
15 listopada 2017, godz. 18:00
16 listopada 2017, godz. 18:00
17 listopada 2017, godz. 18:00
18 listopada 2017, godz. 18:00
Informacje dotyczące Ofiarodawców dostępne są u Ks. Proboszcza par. Stępina (dek. Frysztak).

Msze św. za śp. Edwarda Stója odprawione zostaną w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach:
Od Anny i Henryka Ozga 28.09. godz. 18.00
Od rodziny Krawców 1.10. godz.10.30
Od rodziny Widlarzów 7.10. godz.7.00
Od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej z Raniżowa 8.10 godz.20.00
Od rodzin Śnieżków i Cyranów 15.10 godz.14.00
Od rodziny Węgrzynów 21.10 godz.7.00
Od Edwarda Kasica z rodziną 22.10 godz.10.30
Od rodzin z Kolbuszowej i Warszawy 24.10 godz.20.00
Od rodzin z Kolbuszowej i Warszawy 28.10. godz.18.00
Od Alicji i Jerzego Kasica z rodzinami 31.10 godz.18.00
Od Anny i Eugeniusza Mierzwa 1.11 godz.12.00
Od Marcina Szewca z rodziną 2.11 godz.9.00
Od Grzegorza Polek z rodziną 3.11 godz.7.00
Od Jacka Szewca 4.11 godz.7.00
Od swata Edwarda 5.11 godz.10.30
Od rodziny Brózda z Hadykówki 12.11 godz.12.00
Od rodziny Brózda z Hadykówki 14.11 godz.7.00

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!