Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych w mieszkaniach odbywają się w każdy I piątek miesiąca od godz. 14.00. W sytuacji zagrożenia życia należy wezwać kapłana bez względu na porę dnia.
W mieszkaniu osoby chorej należy przygotować ołtarz (stół nakryty białym obrusem), krzyż i zapalone świece.