Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi

Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi za: o. Romuald Kostecki OP, Znaczenie objawień w Fatimie. Kraków 1947 r.   „Najświętsza Maria Panna przy objawieniu się w Fatimie wyraziła życzenie, byśmy się poświęcili Jej Niepokalanemu Sercu. Poświęcenie się Marii, jak każdy akt religijny, zawiera w sobie głęboki sens i pociąga za sobą pewne zobowiązania. Sam zewnętrzny akt poświęcenia, … [Read more…]

Obowiązki wypływające z poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi

  „Poświęcenie się Bogurodzicy jest aktem religijnym i jako taki zawiera w sobie głęboki sens, pociągając za sobą pewne zobowiązania. Żaden bowiem akt religijny, choćby najuroczyściej dokonany, nie ma żadnego sensu, jeśli nie wywoła silnego i trwałego oddźwięku w naszej woli. Poświęcić się Niepokalanemu Sercu to związać się wewnętrznie z Jej życzeniami, które należy wypełniać. … [Read more…]