Kościół Akademicki w Rzeszowie

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, al. T. Rejtana 21

Wspólnota charyzmatyczno - ewangelizacyjna

Magnalia Dei Rzeszów– Wielkie Dzieła Boże

wspólnota charyzmatyczno – ewangelizacyjna

 

Dzieła ewangelizacyjne:

Rekolekcje: Życiodajne Słowo

Prowadzi: ks. John Bashobora (Uganda)

termin: 7-8 listopada 2016

miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Rzeszów-Jasionka

SZCZEGÓŁY I ZAPISY: www.rekolekcjerzeszow.pl

Z wielką radością zapraszamy i zachęcamy do udziału w rekolekcjach z ks. Johnem Bashoborą w naszym ukochanym mieście Rzeszowie. Ten kapłan stanowi dla nas przykład pokornej i pełnej poświęcenia służby Bogu. Świadectwo jego życia oraz głoszone Słowo Boże przemieniły już życie wielu osób. Bóg potwierdza głoszoną Dobrą Nowinę wieloma znakami i cudami. Jednak największym z cudów jest zawsze nawrócenie konkretnego człowieka i wezwanie go do osobistej relacji z Jezusem.

Jesteśmy przekonani, że w czasie tych rekolekcji Bóg tchnie w Nas nowe życie, obdarzy żarliwym sercem, ożywi w nas to co słabe, zmęczone, udręczone… Bóg w Swej niezmierzonej dobroci pozwala odnaleźć pokój, odpoczynek i uzdrowienie w doświadczeniu Swojej obecności.

Spotkania wspólnoty:

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą środę, po wieczornej Mszy Świętej. Rozpoczynają się ok. 18.45 i kończą się ok. 20.30. Wyjątek stanowi druga środa miesiąca, kiedy celebrowana jest Msza Święta o Duchu Świętym, która jest równocześnie Mszą wspólnotową. Po niej razem adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Filarami wspólnoty są: uwielbienie Boga, nawrócenie, ewangelizacja, a także rozważanie Słowa Bożego. Główny cel jaki chcemy osiągnąć to czynienie uczniów, tak aby Jezus Chrystus był obecny w sercach zbawionych. Drogą do tego jest ogłoszenie kerygmatu we wspólnocie, przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz ewangelizacja wewnątrz wspólnoty. Spotkania są prowadzone w otwartości na poruszenie Ducha Świętego. Koncentrują się one wokół uwielbienia i dzielenia się Pismem Świętym. Spotkanie kończy modlitwa prośby oraz odmówienie Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Aktualności i szczegóły na stronie: www.rzeszow.magnaliadei.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/MagnaliaDeiRzeszow

Opiekun wspólnoty: o. Bogdan Kocańda OFMConv

Asystent: ks. Michał Domasik

Treść sprawozdani z działalności Wspólnoty Magnalia Dei Rzeszów z racji wizytacji kanonicznej:

Wspólnota Magnalia Dei Rzeszów powstała 1 marca 2014 roku, działa przy Kościele Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Została zawiązana w Sanktuarium Matki Bożej, przy Franciszkańskim Domu Formacyjno – Edukacyjnym w Rychwałdzie k. Żywca.

Ojcem duchownym wspólnoty jest ojciec Bogdan Kocańda OFMConv. Opiekę duszpasterską nad grupą sprawuje ks. Michał Szetela – asystent wspólnoty, natomiast liderem jest Katarzyna Szwed.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy poniedziałek ok. 18.45 po wieczornej Mszy świętej. Podczas tych spotkań, wspólnota modli się, uwielbiając Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, rozważa Słowo Boże i dzieli się nim z siostrami i braćmi we wspólnocie, słucha katechez, modli się wstawienniczo za siebie nawzajem i za innych. Modlitwę wzbogacamy śpiewem. W drugi poniedziałek miesiąca wspólnota gromadzi się na wspólnej Eucharystii i adoracji Pana Jezusa w ciszy.

Misją Wspólnoty Magnalia Dei Rzeszów jest:

 1. rozwój duchowy członków wspólnoty, prowadzący do dojrzałości chrześcijańskiej, jako przygotowanie do ewangelizacji w Kościele katolickim,
 2. stałe pogłębianie osobistej relacji z Bogiem, otwieranie się na miłość Boga Ojca, łaskę Jezusa Chrystusa i światło Ducha Świętego,
 3. charyzmatyczna modlitwa uwielbienia, prowadząca do wzrostu wiary, nadziei i miłości,
 4. modlitwa wstawiennicza za papieża Franciszka, Kościół powszechny, biskupów, kapłanów,
  za parafię, rodziny, dzieci i młodzież, chorych, uzależnionych, przeżywających trudności,
  za miasto Rzeszów i Polskę.

Charyzmatem wspólnoty jest organizowanie rekolekcji charyzmatyczno – ewangelizacyjnych, oraz posługa w trakcie Mszy świętych o uzdrowienie i uwolnienie, a także modlitwa uwielbienia Boga. Osoby zaangażowane w to dzieło organizują rekolekcje ewangelizacyjne, podczas których same posługują w różny sposób – modlitwą wstawienniczą, śpiewem i graniem, czuwaniem nad sprawami porządkowymi, tłumaczeniem, nagrywaniem i innymi pracami, po to, by rekolekcje mogły się odbyć.

Rekolekcje cieszą się dużym zainteresowaniem parafian i gości spoza parafii.

W Kościele Akademickim pw. św. Jadwigi Królowej przy współudziale Wspólnoty Magnalia Dei zorganizowano następujące rekolekcje:

 • 16-18 maja 2014 r. – „Jezus ociera twoje łzy”, które prowadził o. dr Joseph Vadakel;
 • 17 czerwca 2014 r. –„Duch Święty – mój najlepszy przyjaciel” z dr Carol Razzą;
 • 26-28 czerwca 2015 r. ­– „Pocałunek złożony na duszy” – rodzinne rekolekcje charyzmatyczne, – dr Jose Maniparambil;
 • 18-21 grudnia 2015 r. ­– „Któż mnie odłączy od miłości Chrystusowej” prowadzone przez
  Radosława Rafała MSF;
 • 23-24 kwietnia 2016 r. ­– „Życie w obfitości” – ks. dr Jose Maniparambil (Instytut Teologiczno – Pastoralny w Rzeszowie)

Nasza wspólnota wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Duszpasterstwem Akademickim Emaus była współorganizatorem debat akademickich i spotkań ewangelizacyjnych organizowanych dla środowiska akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Patronat nad tymi wydarzeniami objął
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz JE Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

 • 8 marca 2016 r. – debata akademicka z okazji dnia kobiet „Nie chcę całusa przez Facebooka”;
 • 14 kwietnia 2016 r. – spotkanie ewangelizacyjne „Zysk a nie strata – co mi daje wiara?”;
 • 10 maja 2016 r. – spotkanie ewangelizacyjne „Rzecz o męskim sercu”.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu za dary i łaski, które otrzymujemy.

Sprawozdanie opracowały: Maria Lenar oraz Katarzyna Szwed

Msze święte

w niedzielę o:

w dni powszednie:

 • 7:00
 • 18:00

Liturgia dnia