Proboszcz

Ks. Janusz Kosior – urodzony w 1962 r., wyświęcony w 1988 r., w parafii posługuje od 2006 r. Opiekuje się Różami Żywego Różańca, Parafialnym Oddziałem Caritas, Grupą Krwi Chrystusa, Komitetem Budowy, Rycerzami Kolumba, Dorosłymi Lektorami.

Wikariusze

Ks. Jacek Pasela – urodzony w 1976 r., wyświęcony w 2003 r., w parafii posługuje od 2016 r. Jest katechetą w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, opiekunem duchowym Chóru Parafialnego, prowadzi Ruch Czystych Serc i nabożeństwo w pierwsze soboty o dar macierzyństwa za wstawiennictwem św. Gerarda.

Ks. Tomasz Gałuszka - urodzony w 1983 r., wyświęcony w 2008 r., w parafii posługuje od 2021 r.. Jest sędzią Sądu Biskupiego, prowadzi każdego 28 dnia miesiąca nabożeństwa modlitewne za wstawiennictwem św. Szarbela, opiekuje się ministrantantami i lektorami, przygotowuje dzieci do I Komunii św.

Ks. Marcin Duplaga - urodzony w 1983 r., wyświęcony w 2008 r., w parafii posługuje od 2021 r.. Jest katechetą w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, duszpasterzem młodzieży parafialnej, opiekuje się Oazą i Domowym Kościołem.

Pomoc duszpasterska

Ks. Bogdan Tęcza – urodzony w 1968 r., wyświęcony w 1993 r., w parafii posługuje od 2020 r. Jest kapelanem Oddziału Paliatywnego przy ul. Poniatowskiego pw. Matki Bożej z Lourdes, spowiednikiem w parafii, prowadzi Nabożeństwa Pompejańskie i przygotowuje młodzież do Sakramentu Bierzmowania.

Duszpasterz Akademicki

Ks. Grzegorz Kot - urodzony w 1982 r., wyświęcony 2008 r., w parafii posługuje od 2019 r. Jest katechetą w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie. Duszpasterzem Akademickim. Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz opiekunem Rzeszowskich Wieczorów Uwielbienia.

Księża mieszkający na terenie parafii

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Ks. prof UR dr hab. Adam Podolski

Księża, którzy pracowali w naszej parafii

Ks. mgr Daniel Drozd /2006 - 2007/

Ks. dr Grzegorz Krupa /2007 - 2009/

Ks. mgr Rafał Przędzik /2007 - 2010/

Ks. dr Mirosław Twardowski /2009 - 2017/

Ks. dr Piotr Sala /2009 - 2010/

Ks. mgr Ryszard Potęga /2010 - 2011/

Ks. mgr Krzysztof Cieśla /2010 - 2019/

Ks. mgr Marcin Graboś /2011 - 2012/

Ks. mgr Paweł Gnat /2012 - 2013/

Ks. dr Lucjan Dyka /2013 - 2019/

Ks. mgr Michał Szetela /2013 - 2016/

Ks. mgr Szymon Augustyn /2013 - 2016/

Ks. dr Mariusz Pasternak /2015 - 2019/

Ks. dr Tomasz Fularz /2018 - 2019/

Ks. mgr Michał Domasik /2016 - 2020/

Ks. mgr Rafał Wroński /2019 - 2021/

STRONA UŻYWA COOKIES

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Zapisano