Kościół żyje dzięki Eucharystii

08.11.2021
Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Zapraszamy Rycerzy Kolumba i Mężczyzn, którzy pragną żyć Eucharystią.

W rejonie 36, parafia pw.św.Jadwigi Królowej odbędzie się DZIEŃ FORMACJI, zorganizowany przez Radę Stanowa Polski we współpracy z Radą Lokalną 15268 Rzeszów .
Planowany DZIEŃ FORMACJI:
 1. Godz.9.30 –    9.55    Modlitwa różańcowa
 2. Godz.10.00-  11.00    Msza Święta
 3. Godz.11.00 – 11.15     Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
                                         powołań kapłańskich i zakonnych
 4. Godzina 11.15 – 11.45  Przerwa kawowa
 5. Godzina 11.45 -  Nauka formacyjna - konferencja nt.
                                  Eucharystii w nauczaniu św. Jana Pawła II i
                                  bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego                                        
6. Godzina                Zakończenie
 
 
Od drugiej połowy XX wieku w nauczaniu Kościoła szczególnie podkreślano, że współczesny człowiek będzie głęboko wierzący, jeżeli zostanie uformowany do samodzielnego życia religijno-moralnego i zrozumie swoje miejsce w Kościele i pełnione przezeń posłannictwo apostolskie.
W Biblii formacja może oznaczać wychowanie, nauczanie oraz przygotowanie (zob. Dn 1, 5; Sdz 3, 1), ale także akt stwórczy (zob. Rdz 2, 7), działanie Boga zmierzające do uformowania człowieka na obraz i podobieństwo Boże (Rdz 1, 27). Człowiek uczyniony na obraz i podobieństwo Boga wezwany został do osiągnięcia doskonałości zamierzonej przez Stwórcę. Formacja człowieka ma więc służyć urzeczywistnianiu obrazu Boga w jego człowieczeństwie. Najpełniej i niedoskonałej Boży obraz został zrealizowany w Jezusie Chrystusie, w którym objawia się ideał człowieka. Formacja w rozumieniu biblijno-teologicznym oznacza zatem dążenie do doskonałości duchowo-ludzkiej przez naśladowanie Chrystusa. W tym duchu św. Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles laici” określa chrześcijańską formację jako „stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego” (ChL 57).
W rozdziale piątym tej adhortacji, zatytułowanym „Abyście przynosili owoc obfitszy. Formacja katolików świeckich”, wprost wymieniona została tylko formacja duchowa, która powinna zajmować uprzywilejowane miejsce w życiu każdego człowieka. Dlatego odkrywanie przez katolików świeckich własnego powołania, co jest celem formacji, nie może zatrzymać się tylko na etapie samego rozpoznania tego, czego żąda od nich Pan Bóg. Musi się ono przekładać na konkretne działania w różnych sytuacjach życiowych. Zadaniem katolika świeckiego jest więc coraz bardziej poznawać i rozumieć bogactwo swojego powołania i równocześnie coraz pełniej nim żyć (ChL 59).
Dlatego w listopadzie i grudniu 2021 r. Rycerze Kolumba w Polsce organizują w 22 miejscowościach kolejne Dni Formacji. Od 6 listopada do 11 grudnia br. Rycerze Kolumba oraz mężczyźni zainteresowani formacją rycerską spotykać się będą w kolejne soboty, aby wysłuchać konferencji nt. Eucharystii w nauczaniu św. Jana Pawła II i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 

STRONA UŻYWA COOKIES

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Zapisano