Mieszkańcy bloków i domów należący do Parafii św. Jadwigi królowej w Rzeszowie.

ul. Orląt Lwowskich 2, ul. Kustronia 6, 9, 11, al. Rejtana 1a, b, d, e, i, h, 14, 14a, b, ul. Monte Cassino 6, 8, 10, 12, 10, al. Krzyżanowskiego 6, 12, al. Niepodległości 1, 3, 5, ul. Zagłoby 8, ul. Pigonia 2, ul. Cegielniana 10, 16a, b, c, d, e, 18a, b, c, d, e, 28a, 30, 32, 34, 36, 38, ul. Podwisłocze 25, 27, 29, 31, 33, 35, ul. Kopisto 8a, b, c, d, Domki ul. Żołnierzy Września, Zagłoby, Rejtana, Warzywna, Wierzbowa, Cegielniana, Pigonia.

„Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na mocy kan. 515 KPK, eryguję nową parafię pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej i nadaję jej kościelną osobowość prawną” – to słowa Ks. Bpa Kazimierza Górnego z „Dekretu erygowania parafii”.

Na podstawie tego dokumentu od dnia 27 sierpnia 2006 r. funkcjonuje nowa parafia Św. Jadwigi Królowej obejmująca terytorium wcześniej przynależące w części do Parafii Farnej, Parafii Opatrzności Bożej oraz Parafii Św. Michała w Rzeszowie. Funkcję kościoła parafialnego spełnia kaplica przy al. Rejtana (kościół uniwersytecki) będąca od 2002 do 2006 r. siedzibą Rektoratu Św. Jadwigi Królowej. Pierwszym proboszczem został mianowany Ks. Janusz Kosior, natomiast dotychczasowego duszpasterza akademickiego, Ks. Daniela Drozda, zobowiązano do pełnienia obowiązków wikariusza oraz do kontynuacji pracy ze studentami.

Ks. Proboszcz, nie odrzucając tradycji przyjętych przez funkcjonujący do tej pory Kościół Uniwersytecki, wprowadził wiele nabożeństw oraz powołał różne grupy duszpasterskie pozwalające na rozwój życia duchowego nowo powstałej parafii. Już w pierwszą środę września 2006 r. rozpoczęto systematyczne, cotygodniowe modlitwy w ramach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ważnym wydarzeniem była piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. 1 października 2006 r. podczas uroczystej Mszy św. licznie zgromadzeni parafianie oraz duszpasterze zawierzyli swoją parafię Matce Bożej, oddali pod Jej opiekę własne rodziny, ojców, matki, dzieci i młodzież, osoby starsze – zwłaszcza chore, cierpiące i samotne. Po Mszy św. wszyscy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej ofiarowanej za zmarłych. Coroczne pielgrzymowanie do tamtejszego sanktuarium dwukrotnie odbyło się w jesieni. W 2009 roku zostanie przeniesione na maj, na czas odpustu parafialnego w Chmielniku. Pierwszy piątek października wniósł radość i nadzieję do życia osób chorych, cierpiących, które nie mogą osobiście uczestniczyć w Mszy św. Od tego dnia Ks. Proboszcz wprowadził comiesięczny zwyczaj odwiedzania chorych, umożliwiając im skorzystanie ze spowiedzi i przyjęcie komunii św.

Parafia Św. Jadwigi Królowej nigdy nie zapomniała o studentach. W trosce o ich umacnianie duchowe od początku roku akademickiego odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 20.00 Msze św. Studenckie. Dodatkowa msza stanowi także znaczące wsparcie działającego od 2002 r. duszpasterstwa akademickiego „Emaus”. Kontynuowane są również modlitwy różańcowe profesorów uniwersyteckich w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Od początku istnienia Kościoła Uniwersyteckiego codziennie o godz. 15.00 odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wynikiem tej tradycji stało się wprowadzenie od października 2006 r. w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 15.00 tzw. Godziny Miłosierdzia składającej się z Koronki oraz Mszy św. Podczas pierwszej Godziny Miłosierdzia parafianie gorąco modlili się o dobre przygotowanie do przyjęcia Relikwii Św. S. Faustyny. W godnym przeżyciu tego niecodziennego wydarzenia pomogła s. Ancylia z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, która poprowadziła rekolekcje poprzedzające wprowadzenie relikwii. Uroczyste przekazanie Cząstki Świętości miało miejsce 5 listopada 2006 r. podczas Mszy św. zakończonej ucałowaniem Relikwii. Relikwie Św. S. Faustyny są szczególnie obecne w czasie comiesięcznej Godziny Miłosierdzia. Przez Jej wstawiennictwo polecane są Jezusowi Miłosiernemu trudne sprawy i problemy ludzkiej egzystencji. Miłosierdzie Boże potrzebne jest każdemu człowiekowi nie tylko za życia, ale i po śmierci. Dlatego też cały listopad myślano szczególnie o tych, którzy już odeszli. Codziennie poświęcano czas na wypominki za zmarłych i odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O wielkiej trosce o dusze zmarłych świadczą również wypominki roczne i modlitwy w ich intencji w każdą niedzielę i piątek oraz w czasie Godziny Miłosierdzia.

Dla osób chcących na co dzień żyć Słowem Bożym zainicjowano Studium Biblijne. W każdą drugą niedzielę miesiąca, począwszy od 12 listopada 2006 r. parafianie wraz z Ks. Proboszczem uczą się interpretacji Pisma Świętego. Owocem tych spotkań jest pogłębiona znajomość Biblii, odnoszenie zawartych w niej wskazówek do codziennego życia.

Wyrazem wspólnoty parafii, środowiska uniwersyteckiego i instytucji skupionych wokół Św. Jadwigi Królowej są „Wieczory Jadwiżańskie”. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 listopada 2006 r. o godz. 18.00. Uczestniczyli w nim pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, szkoły, którym patronuje Św. Jadwiga Królowa, tj. gimnazja w Brzostku, Widełce oraz nr 9 i 12 w Rzeszowie, młodzież przygotowująca się do bierzmowania a także parafianie. Mszy św. przewodniczył Ks. Bp Kazimierz Górny, a wykład wygłosił Ks. Prof. Stanisław Nabywaniec. Inicjatorem Wieczorów jest Ks. Proboszcz, a patronat z ramienia uniwersytetu objął wspomniany Ks. Profesor. Podczas tych spotkań w każdą trzecią środę miesiąca odprawiana jest uroczysta Msza św. w języku łacińskim oraz wygłaszane są wykłady o Królowej Jadwidze lub prezentowane przez poszczególne gimnazja inscenizacje o świętej polskiej władczyni.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok duszpasterski poświęcony Biblii i jej miejscu w życiu liturgicznym, osobistym i parafialnym pod hasłem „Czytaj i żyj Biblią”. W związku z tym studenci wraz z parafianami podjęli inicjatywę całodobowego głośnego czytania ewangelii w pięciu edycjach. Ostatnia edycja zbiegła się z nawiedzeniem relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny.

10 grudnia 2006 r. przedstawiciele Oazy Rodzin i Kręgu Rodzin Katolickich głosili świadectwa życia w grupach duszpasterskich, które były dobrym przygotowaniem do podjęcia trudu godnego życia szczególnie dla młodych małżeństw.

Na czas Wielkiego Postu do Parafii Św. Jadwigi Królowej z pomocą duszpasterską przybył ks. diakon Krzysztof Stawarz odbywający praktykę przed święceniami kapłańskimi.

Dzięki staraniom kapłanów nowa parafia z miesiąca na miesiąc coraz bardziej scala się wewnętrznie. Zwiększające się zaangażowanie parafian w działalność grup duszpasterskich, coraz liczniejszy udział w Mszach św. i nabożeństwach przyczyniły się do podjęcia konkretnych działań na rzecz budowy nowej świątyni. Dotychczasowy drewniany kościółek-szopka wypożyczony od dominikanów przestał mieścić w sobie osoby skłaniające się ku modlitwie i pogłębianiu własnego życia duchowego. Ks. Proboszcz rozpoczął starania o opracowanie koncepcji projektu budowy. Powstał również Komitet Budowy Kościoła mający na celu wspieranie działań proboszcza w zakresie pozyskiwania środków finansowych i organizowania prac parafian pod kątem budowy.

Pierwsza uroczystość odpustowa w parafii miała miejsce 8 czerwca 2007 r. Głównej Mszy św. Odpustowej z procesją, będącej jednocześnie mszą prymicyjną, przewodniczył Ks. Krzysztof Stawarz, niedawny praktykant, natomiast kazanie wygłosił Ks. Krzysztof Gołąbek były Rektor Kościoła Uniwersyteckiego.

W sobotę 16 czerwca 2007 r. parafianie uczestniczyli w pielgrzymce dziękczynnej na Jasną Górę w piątą rocznicę nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz do Łagiewnik, by podziękować za Relikwie św. S. Faustyny.

Od 1 września 2007 r. na miejsce Ks. Daniela Drozda przybył nowy wikariusz i jednocześnie duszpasterz akademicki Ks. Grzegorz Krupa. Do pomocy w pracach duszpasterskich został przydzielony Ks. Rafał Przędzik pracujący jako notariusz w sądzie biskupim.

O potrzebie wspólnoty duchowej parafian świadczy powstanie w tak krótkim czasie wielu grup duszpasterskich aktywnie angażujących się w modlitwę i w prace na rzecz świątyni. Są to: Caritas, Grupa Krwi Chrystusa, Akcja Katolicka, Komitet Budowy Kościoła, Duszpasterstwo Rodzin, Grupa Biblijna, Róże Różańcowe. Dzieci i młodzież jednoczą się z parafią poprzez przygotowywanie się do przyjęcia I Komunii Św. (od 2008 r.) czy bierzmowania (od 2007 r.). Mogą również działać w grupach ministrantów, lektorów, oazie.

W historię parafii na trwałe wpisały się pierwsze misje, które odbyły się w czasie Wielkiego Postu w 2008 r. Nauki głosili Ks. Józef Florek, Proboszcz Parafii Wielkie Oczy oraz Ks. Stanisław Jamrozek – Ojciec duchowny w WSD w Przemyślu. Szczególnie ważnym wydarzeniem dla wszystkich parafian było sprowadzenie Relikwii Patronki Kościoła. 30 maja 2008 r. w Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wyruszyła pielgrzymka do Krakowa na Wawel po Relikwie. Natomiast w wigilię odpustu parafialnego, tj. 7 czerwca miała miejsce uroczystość wprowadzenia Relikwii Św. Jadwigi Królowej. O godz. 17.00 podczas uroczystej Mszy św. dzieci pierwszokomunijne przekazały przez ręce Ks. Bpa Ordynariusza Relikwie do publicznego kultu. Kazanie wygłosił Ks. Infułat Janusz Bielański, emerytowany Proboszcz Katedry na Wawelu. Głębokie wzruszenie udzieliło się wszystkim zaproszonym gościom na czele z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, rektorami rzeszowskich wyższych uczelni, prezesami firm działających na terenie parafii, a także delegacjom ze szkół Jadwiżańskich oraz licznie zgromadzonym parafianom. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie placu pod budowę nowej świątyni.

Październik 2008 r. przyniósł znaczący postęp w sprawie nowego kościoła. Po wielu czasochłonnych staraniach parafia uzyskała pozwolenie na budowę, co poskutkowało natychmiastowym przystąpieniem do prac budowlanych – na początek do prac ziemnych.

Aby jeszcze radośniej głosić podziękowanie Bogu za tak szybki rozwój nowej parafii, w listopadzie 2008 r. powołano chór parafialny, który sumiennie doskonali swój warsztat wokalny.

Nieco inny charakter miała kolęda duszpasterska w 2009 r. Parafia została podzielona na dwie części. W jednej odbywały się tradycyjne wizyty kapłanów, natomiast mieszkańcy drugiej części uczestniczyli w codziennych Mszach św. z kazaniem, podczas których szczególnie modlono się o błogosławieństwo dla rodzin oraz w intencji szybkich postępów w pracach budowlanych. Ofiarę z kolędy księża w całości przeznaczyli na budowę kościoła.

W sierpniu 2010 r. nastąpiły zmiany personalne w parafii. Parafię opuścili: ks. Rafał Przędzik (udał się do pracy w parafii Rzeszów – Katedra) oraz ks. Piotr Sala (skierowany do pracy w parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach). Na ich miejsce przyszli: ks. Ryszard Potęga (z parafii Tyczyn) i ks. Krzysztof Cieśla (z parafii Czudec).

Od września 2010 r. Msza św. o godz. 14:00 została „przeznaczona” dla dzieci. Tę Mszę św. prowadzi ks. Krzysztof Cieśla. W pracy duszpasterskiej kontynuowane są: „Wieczory Jadwiżańskie”, Spotkania biblijne (drugie wtorki miesiąca – prowadzi ks. Marek Dzik), Msze św. dla studentów (w niedzielę o godz. 20:00), Msze św. w j. angielskim (prowadzi ks. Bronisław Janik).

W sierpniu 2011 r. do pracy na misjach zgłosił się ks. Ryszard Potęga (praca w Czechach), w jego miejsce przyszedł ks. Marcin Graboś (wcześniej pracował w Lutczy), który przejął obowiązki ks. Ryszarda. Znaczącym wydarzeniem w życiu parafii była peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe w lutym 2012 r. Przygotowania w sferze duchowej, do tej wizyty Matki Bożej, trwały już od października 2011 r. W tym wydarzeniu uczestniczyła cała diecezja rzeszowska, bowiem tylko w kościele św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, przebywała kopia obrazu. Wynikało to z faktu, iż tylko w kościele akademickim istnieje Rada Rycerzy Kolumba, a Matka Boża z Guadalupe patronuje braciom z tego Zakonu. Jak szacuje się, w ciągu mroźnego lutowego tygodnia z Matką Bożą z Guadalupe spotkało się ponad 30 tys. wiernych (jak się okazało nie tylko z diec. rzeszowskiej ale także tarnowskiej, sandomierskiej i przemyskiej). Od marca na prośbę Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, został mianowany duszpasterz akademicki tej uczelni – ks. Krzysztof Cieśla.

Po roku pracy ks. Marcin Graboś opuścił parafię (udał się do par. w Bratkowicach), a w jego miejsce przyszedł ks. Paweł Gnat (z parafii Ropczyce). Od września została powołana nowa grupa parafialna tzw. „Dorośli Lektorzy Słowa Bożego”. Pomysłodawcą był ks. Bronisław Janik. Grupa zrzesza dorosłych, którzy podczas Mszy św. odczytują Słowo Boże, ale także odbywają formację duchową pod opieką ks. Pawła Gnata.

15 marca 2013 r., po wieczną nagrodę odszedł śp. ks. Bronisław Janik, który od kilku lat posługiwał w parafii. Pogrzeb zmarłego kapłana odbył się 18 marca 2013 r.

Po Wielkanocy 2013 r. z funkcji duszpasterza akademickiego zwolniony został ks. Mirosław Twardowski i zamieszkał w Domu Diecezjalnym „Tabor”. Na jego miejsce skierowany został ks. Lucjan Dyka, który przez blisko 9 lat studiował na KUL w Lublinie.

Od połowy czerwca 2013 r. wszystkie nabożeństwa zostały przeniesione do murów nowej świątyni.

Z woli ks. bp Jana Wątroby, końcem sierpnia 2013 r. ks. Paweł Gnat opuścił parafię i został skierowany do pracy w parafii św. Jadwigi Królowej w Gorlicach. Na jego miejsce przyszedł ks. Michał Szetela, dotychczasowy wikariusz z parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie. Ks. Szetela objął opieką: LSO, Grupę Dorosłych Lektorów oraz nowo powstałą grupę charyzmatyczno ewangelizacyjną „Magnalia Dei”.

Końcem sierpnia 2013 r. ks. Lucjan Dyka został zamianowany duszpasterzem akademickim i wikariuszem w parafii św. Jadwigi Królowej.

Od września 2013 r. do parafii został skierowany ks. Szymon Augustyn, który powrócił z Austrii. Ks. Augustyn objął opieką duszpasterską: Oazę, Chór parafialny oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Od września 2014 r. Grupę biblijną objął ks. Wojciech Radomski. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było poświęcenie kaplicy Matki Bożej Pompejańskiej oraz uroczyste wprowadzenie znaku relikwii bł. Bartolo Longo. Wydarzenie to miało miejsce 19 października 2014 r., a dokonał tego bp Jan Wątroba, Ordynariusz rzeszowski.

W listopadzie 2014 r. drewniany kościółek tzw. szopka, została rozebrana i przeniesiona do nowo powstającej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie.

30 listopada 2014 r. blisko tysiąc osób uczestniczących w Kościele Akademickim w Rzeszowie we Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 14, zostało zawierzonych Panu Bogu przez wstawiennictwo św. Jadwigi Królowej.

Zawierzenie rodzin i dzieci jakie dokonało się w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, miało przede wszystkim zachęcać uczestników do pokornej i ufnej modlitwy, najpierw w rodzinie, a następnie za inne rodziny, szczególnie te dotknięte kryzysem bądź niebezpieczeństwem rozpadu.

Dla wszystkich uczestników Mszy św. połączonej z aktem zawierzenia, przygotowano specjalne na tę okazję medaliki z wizerunkiem św. Jadwigi Królowej. Ponadto, wszystkie chętne dzieci mogły wpisać się do księgi zawierzenia „Dzieci św. Jadwigi Królowej”

9 grudnia 2014 r. przechodzi do historii parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie jako wyjątkowy. W tym dniu został zamontowany na stałe w prezbiterium 9-metrowy krzyż wraz z pasją Jezusa. Wykonany jest on w całości z drewna, w kolorze czarnym. Swoim wyglądem ma nawiązywać do czarnego Krucyfiksu znajdującego się w Katedrze na Wawelu w Krakowie, przed którym często modliła się św. Jadwiga Królowa.

Krzyż i znajdująca się na nim pasja Jezusa to wotum wdzięczności anonimowych ofiarodawców.

Projekt wystroju prezbiterium przewiduje jeszcze m.in. dwa 4-metrowe obrazy, które umieszczone będą po lewej i po prawej stronie krzyża. Jeden ma przedstawiać św. Jadwigę Królową, a drugi św. Jana Pawła II.

Początkiem roku 2015 rozpoczeły się nabożeństwa za wstawiennictwem św. Gerarda, w intencjach obrony  życia dzieci nienarodzonych, matek oczekujących potomstwa, jak również za małżeństwa, które mają problemy z poczęciem dziecka. Nabożęństwa te odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

11 czerwca 2015 r. w parafii gościł Krzyż i Ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani” w ramach diecezjalnych przygotowań do Światowych Dni Młodziezy.

w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w parafii odbywały się rekolekcje charyzmatyczne zatytułowane: „Pocałunek złożony na duszy”, które poprowadził o. Jose Maniparampil. O. Jose jest księdzem diecezjalnym w Irinjalakuda w stanie Kerala (Indie). Uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych na Papieskim Instytucie św. Piotra w Bangalore. Jest autorem ponad 70 książek. Pierwszą napisał w wieku 22 lat będąc jeszcze w seminarium. Na język polski przetłumaczono dotychczas sześć jego książek.

Od 2 września 2015 r. w par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie rozpoczęły się piętnastomiesięczne nabożeństwa pompejańskie. Każdy kolejny miesiąc dedykowany jest jednej tajemnicy różańca świętego według tradycyjnego układu. Odbywają się one w każdą pierwszą środę miesiąca.

13 września 2015 r. w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbyła się instalacja Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej (łac. Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis). Instalacji dokonał o. Krzysztof Górski, delegat ds. OCDS Prowincji Krakowskiej. O. Górski urodził się 1975 r. Pochodzi ze Świdwina. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r. Pracował w wydawnictwie karmelitów bosych jako redaktor naczelny Głosu Karmelu.

W dniach 17-24 października br. w par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbywało się nawiedzenie kopii obrazu Świętej Rodziny z Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Instytut jest częścią Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących małżeństwa i rodziny. Obraz, który znajduje się w Instytucie został namalowany przez włoskiego artystę Giovaniego Balestre. Wizerunek Świętej Rodziny, który nawiedził kościół akademicki przy al. Rejtana w Rzeszowie został pobłogosławiony 29 czerwca br. przez papieża Franciszka.

5 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie z prof. Bogdanem Chazanem.

30 stycznia 2016 r. po raz piąty w sali weselnej „Podkowa” w Trzebownisku odbył się bal charytatywny, w którym wzięło udział blisko 100 osób. Patronat honorowy nad balem objął bp Jan Wątroba.

6 kwietnia 2016 r. w par. św. Jadwigi Królowej gościł Fernando Ojeda Llanes, uczony meksykański, który przez 25 lat badał niezwykły wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Fernando Ojeda jest autorem wielu książek poświęconych Cudownemu Wizerunkowi. O wynikach badań meksykańskiego uczonego informowały liczne filmy dokumentalne. Spotkanie zatytułowane „Sekrety Guadalupe” było próbą odpowiedzi na szereg pytań dotyczących niezwykłego Wizerunku „nie ręką ludzką uczynionego”.

8 czerwca 2016 r. – Tron św. Jadwigi Królowej (konsekracja kościoła). 8 czerwca 2016 r. bp Jan Wątroba w obecności kilkudziesięciu kapłanów i setek wiernych dokonał aktu poświęcenia kościoła i ołtarza w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Uroczystość konsekracji kościoła akademickiego poprzedził „Tydzień ze św. Jadwigą”. W ciągu tygodnia wierni wysłuchali kilkunastu konferencji ascetycznych, uczestniczyli w kilku nabożeństwach, modlili się o uwolnienie i uzdrowienie. Wśród rekolekcjonistów pojawił się m.in. ks. Michał Olszewski, który od października 2015 r. prowadzi w par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie cykl spotykań zatytułowanych „Serce w Serce z Jezusem”. Konferencje i nabożeństwa poprowadził także o. Bogdan Kocańda - gwardian, proboszcz, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej.

21 sierpnia 2016 r. z woli ks. Biskupa parafię opuścili: ks. Michał Szetela, który udał się do pracy duszpasterskiej do Awinionu we Francji oraz ks. Szymon Augustyn, który pracuje w Sądzie Biskupim i pełnił posługę kapelana w szpitalu płucnym w Rzeszowie. Na ich miejsce przyszli: ks. Michał Domasik z Parafii w Niwiskach i ks. Jacek Pasela z Parafii w Trzcinicy.

 W dniach 8-9 października 2016 r. odbyła się pielgrzymka do Lichenia, Gniezna, Kalisza i Świnic Warskich.

W dniach 23-25 października 2016 r. - Ludzie rozmodleni zmieniają świat (pompejańskiej rekolekcje różańcowe). Ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Tadeusz Wołosz, emerytowany kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku Rzeszowskim.Trzydniowe rekolekcje były okazją do przypomnienia wiernym znaczenia modlitwy różańcowej w życiu chrześcijanina.

W dniach 7-8 listopada 2016 r. - Rekolekcje z ks. Johnem Bashoborą. Blisko 3 tysiące wiernych, prawie 50 kapłanów na czele z bp Janem Wątrobą, ponad 70 wolontariuszy oraz ks. John Baptist Bashobora, zgromadzeni w jednym miejscu uwielbiali Pana Boga podczas rekolekcji charyzmatycznych pod hasłem: „Życiodajne Słowo”.

Rekolekcje odbyły się w dniach 7-8 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce. Poprowadził je znany na całym świecie kapłan pochodzący z diecezji Mbarara w Ugandzie ks. John Bashobora.

Ks. Bashobora rozpoczął dwudniowe rekolekcje przywołując słowa z Księgi Ezechiela z 36 rozdziału: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali” (Ez 36, 26-27).

Organizatorem rekolekcji była par. Świętej Rodziny w Rzeszowie przy współpracy ze wspólnotą ewangelizacyjno– charyzmatyczną „Magnalia Dei” działającą przy par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Odnową w Duchu Świętym „Animus” z par. Świętej Rodziny w Rzeszowie. Oprawę wokalno-instrumentalną podczas rekolekcji poprowadziła Wspólnota Wieczory Uwielbienia działająca przy par. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

17 listopada 2016 r. w par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie bp Edward Białogłowski wraz z kilkunastoma księżmi odprawił Mszę św. w intencji zmarłych kapłanów. Modlitwą zostali ogarnięci kapłani z diecezji rzeszowskiej, a szczególnie ci, którzy związani byli z dekanatem Rzeszów – Katedra.

 W dnaich 1-6 marca 2017 r. odbyło się nawiedzenie relikwii i obrazu św. Brata Alberta. Sześciodniowe nawiedzenie relikwii i obrazu św. Brata Alberta odbyło się pod hasłem: „Świadek miłosiernej Miłości”. Siostry Albertynki przekazały Kościołowi Akademickiemu w Rzeszowie relikwie swego założyciela – św. Brata Alberta.

5 marca 2017 r. Grupa Teatralna „Rodzina” z par. Matki Bożej Bolesnej z Grzegorzówki–Wólki przedstawiła „Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa”. Misterium prezentowało kilka scen biblijnych, a wśród nich: kuszenie Jezusa na pustyni, Ostatnią Wieczerzę, modlitwę Chrystusa w Ogrójcu, pojmanie, sąd Piłata i Heroda, drogę krzyżową, śmierć oraz Zmartwychwstanie.

8 czerwca 2017 r., w dzień liturgicznego wspomnienia wierni zgromadzeni w Kościele Akademickim w Rzeszowie dziękowali Bogu za Świętą Patronkę – Jadwigę Królową. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Bp Rojek mówiąc o św. Jadwidze Królowej podkreślał jej wiarę, zapał ewangelizacyjny, zaangażowanie w rozwój nauki i miłosierdzie wobec ubogich i potrzebujących.

W uroczystości wzięli udział m.in. Rektor i Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Rycerze Kolumba, wierni i przyjaciele ośrodka akademickiego, któremu patronuje  św. Jadwiga Królowa.

8 września 2017 r., w ramach IX Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores, odbył się występ trzech chórów męskich - chór „GREGORIANUM” działający przy Warszawskim Towarzystwie Chorałowym GREGORIANUM im. Edwarda Jozajtisa, Chłopięcy Chór Akademii Muzycznej w Kijowie (Ukraina) oraz chór Pueri Cantores Silesienses z Zabrza. W repertuarze chórzystów znalazły się utwory muzyki sakralnej, począwszy od chorału gregoriańskiego po utwory kompozytorów współczesnych.

28 września 2017 r.  odbyły się w Rzeszowie regionalne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Wątroba.

7 października 2017 r. odbyła się ogólnopolska akcja „Różaniec do Granic”. Organizatorzy tak przedstawiali ideę tego wydarzenia: Tego dnia udamy się na granice Polski i będziemy modlić się na różańcu. Przez tę bezprecedensową modlitwę różańcową, chcemy okazać wierność
i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa nas do odmawiania różańca. Chcemy też przepraszać i wynagradzać, za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pielgrzymi z par. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie udali się do Krempnej. Opiekę duchową nad pielgrzymami (58 osób) sprawował ks. Jacek Pasela. 

26 października 2017 r. - odbyła się w Rzeszowie Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego zatytułowana: „Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”. Program konferencji przewidywał dwie części. Pierwsza odbywała się w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski oraz bp. Jana Wątroby, Ordynariusza Rzeszowskiego. Organizatorem wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Od 5 listopada 2017 r. w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w każdą niedzielę o godz. 18.00 odbywać się będą Msze św. dla cudzoziemców.

17 listopada 2017 r. odbył się Wieczór Uwielbienia dla dzieci i rodziców. Rozpoczął się Eucharystią, podczas której bp Antoni Długosz, biskup senior archidiecezji częstochowskiej, wyjaśniał dzieciom poszczególne części Mszy św. Po Eucharystii odbyła się modlitwa uwielbienia Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Śpiewy podczas wieczoru wykonał chór dziecięco- młodzieżowy działający przy par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

14 grudnia 2017 r. - w budynku WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbyło się spotkanie z o. Adamem Szustakiem zatytułowane: „Niewolnica Isaura, czyli o miłości, która niszczy”. Organizatorami wydarzenia były: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego i Duszpasterstwo Akademickie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. 

W związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przygotowała cykl spotkań edukacyjno-patriotycznych zatytułowanych: „Lekcje patriotyzmu”. Spotkania odbywać się będą w trzecie poniedziałki miesiąca, w ramach tzw. „Wieczorów jadwiżańskich”.

15 stycznia 2018 r., pierwszą „Lekcję patriotyzmu” poprowadził ks. prof. Stanisław Nabywaniec. Myślą przewodnią konferencji stały się słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane w Masłowie k. Kielc, podczas pielgrzymki do Polski w 1991 r.: „To jest moja matka, ta Ojczyzna!”.

Organizatorami cyklicznych spotkań są: par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie „Emaus” oraz Rycerze Kolumba. Oprócz konferencji tematycznych podczas comiesięcznych „Lekcji patriotyzmu” zaplanowano liczne świadectwa oraz czuwania modlitewne, połączone ze śpiewem pieśni patriotycznych.

20 kwietnia 2018 r. w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie odbył się wieczór modlitewny za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej z Niegowici oraz św. o. Charbela. Wieczór rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył ks. Jarosław Cielecki, opiekun „Domów Modlitwy św. o. Charbela”.

16 maja 2018 r. w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie gościł ks. Piotr Pawlukiewicz, znany rekolekcjonista, duszpasterz środowisk parlamentarnych oraz akademickich.

Ks. Pawlukiewicz na spotkaniu w Rzeszowie podjął temat: „Po co Duch Święty? - nazywać rzeczy po imieniu”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Druga część spotkania odbyła się w auli WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W konferencji ks. Pawlukiewicz mówił jak rozpoznawać Ducha Świętego wraz z Maryją, mówił: „Ona jest najlepszą specjalistką od Ducha Świętego. Ona napełniona Nim, ruszyła z pośpiechem w góry”.

W dwóch częściach spotkania z ks. Piotrem Pawlukiewiczem wzięło udział kilkaset osób. Spotkanie zostało zorganizowane przez parafię św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Duszpasterstwo Akademickie „Emaus”.

W sierpniu 2018 r. z woli ks. bpa Jana Wątroby parafię opuścił ks. Lucjan Dyka, kóry posługiwał w niej od kwietnia 2013 r. Na miejsce ks. Dyki skierowany został ks. Tomasz Fularz. 

25 listopada 2018 r. odbył się w parafii „Koncert niepodległościowy”. Motywem przewodnim wydarzenia stały się słowa: „Wdzięczni Chrystusowi Królowi Wszechświata za odzyskaną wolność” nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koncert złożyły się pieśni o charakterze religijno-patriotycznym w wykonaniu orkiestry pod batutą Marcina Kaławaja, połączonej z medytacją modlitwy poetyckiej polskich autorów.

W dniach 1-8 grudnia 2018 r. odbyło się w parafii nawiedzenie ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Inicjatorami ogólnoświatowej peregrynacji wizerunku Madonny są Rycerze Kolumba. W sierpniu 2018 r. w Baltimore, w stanie Maryland w USA odbyły się obrady Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba, podczas których zdecydowano o rozpoczęciu peregrynacji obrazu. Na zakończenie obrad abp Aleppo Jean-Clément Jeanbart poświęcił kilkadziesiąt kopii ikony Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan, którą na zamówienie Rycerzy Kolumba wykonał ikonograf Fabrizio Diomedi. Ilość kopii odpowiadała ilości stanów, prowincji i krajów, w których działają Rycerze Kolumba na całym świecie.

8 grudnia 2018 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się  w parafii jubileuszowe spotkanie członków Żywego Różańca. Rozpoczęła je wspólna Msza św. w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową. Po Eucharystii odbył się Akt Oddania Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi.

6 stycznia 2019 r. odbyły się wyjątkowe jasełka z wyjątkowymi aktorami. Tajemnica Bożego Narodzenia została przedstawiona przez wychowanków z Domu dla Dzieci „Mieszko”, „Dobrawa” i „Bolesław” z Rzeszowa. Dzieci pod opieką wychowawców zaprezentowały tradycyjne jasełka połączone z kolędami i pastorałkami.

2 lutego 2019 r., w święto Ofiarowania Pańskiego zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu orkiestry dętej z Rakszawy pod batutą Tadeusza Chlebka. 

13 marca 2019 r. odbyło się w parafii spotkanie w ramach szkolnych rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie z ks. Marianem Rajchelem, egzorcystą archidiecezji przemyskiej.

28 marca 2019 r. relikwie św. Charbela, XIX-wiecznego pustelnika i uzdrowiciela z Libanu na stałe zagościły w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Jest to pierwszy kościół w Rzeszowie i okolicy, w którym wierni będą mogli modlić się i prosić o łaski dla siebie i bliskich za wstawiennictwem maronickiego mnicha. Uroczystościom wprowadzenia znaku relikwii św. Charbela przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. W homilii hierarcha podkreślał ciągłą aktualność orędzia libańskiego cudotwórcy, który w swoim życiu praktykował gorliwą adorację Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, ascezę, pokorę i cichość. Abp Mokrzycki zachęcał wszystkich słuchaczy, aby wsparci przykładem św. Charbela swoim życiem dawali świadectwo wiary i miłości do Boga. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela połączone z modlitwą o uzdrowienie. Po nim każdy wierny mógł oddać cześć relikwiom i przyjąć olej św. Charbela. W uroczystości wprowadzenia znaku relikwii św. Charbela wzięło udział ponad 2 tysiące wiernych z Rzeszowa i okolic. Odtąd rozpoczęło się comiesieczne nabozeństwa ku czci św. Charbela, które odbywają się każdego 28. dnia miesiąca. Prowadzi je ks. Krzysztof Cieśla.

8 maja 2019 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się spotkanie z Janem Pospieszalskim, muzykiem, aranżerem i kompozytorem, dziennikarzem i publicystą, autorem programów radiowych i telewizyjnych. Prelegent wygłosił konferencję nt. „Rewolucji obyczajowej”. Spotkanie zostało zorganizowane m.in. przez par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Duszpasterstwo Akademickie „Emaus” oraz Rycerzy Kolumba.

12 maja 2019 r., na Mszy św. o godz. 12:00 odbyła się uroczystość I Komunii św. Po raz pierwszy Pana Jezusa w Sakramencie Eucharystii przyjęło 8 dzieci.

23 czerwca 2019 r. w parafii rozpoczął się II Dzień Świętości Małżeństw i Rodzin. Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba. Po Eucharystii wyruszył Marsz dla Życia i Rodziny w kierunku Parku Papieskiego.

Z dniem 22 sierpnia 2019 r. z woli ks. Biskupa parafię opuszczają: ks. Krzysztof Cieśla i ks. Tomasz Fularz. Ks. Krzysztof udaje się do pracy w par. pw. św. Mikołaja w Rzeszowie. Na jego miejsce przychodzi ks. Rafał Wroński z par. św. Stanisława w Czarnej Sędziszowskiej. Ks. Tomasz udaje się do pracy w par. śś. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie. Na jego miejsce przychodzi ks. Grzegorz Kot z par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie.

oprac. ks. Krzysztof Cieśla

STRONA UŻYWA COOKIES

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Zapisano