Msze święte gregoriańskie

+ Stanisław Zygo z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

1 - 30.08.2022 r., godz. 7.00

Niektóre Msze św. będą odprawiane przez księży z kościoła akademickiego w kaplicy hospicjum i kaplicy i podczas urlopów wakacyjnych a ogłaszane i w łączności duchowej omadlane w kościele parafialnym.

+ Jerzy Dolata

1 – 2.05.2023                godz. 7.00

3.05.2023                     godz. 12.00

4 – 6.05.2023                godz. 7.00

7.05.2023                     godz. 9.00

8 – 13.05.2023            godz. 18.00

14.05.2023                  godz. 14.00

15 – 20.05.2023            godz. 6.30

21.05.2023                  godz. 17.00

22 – 27 .05.2023           godz. 7.00

28.05.2023                   godz. 10.30

29 – 30.05.2023            godz. 18.00

+ Aniela Kamińska

2.05.2023 r., godz. 18.00
3.05.2023 r. – godz. 17.00
4 - 6.05.2023 r. – godz. 18.00
7.05.2023 r. – godz. 20.00
8 – 13.05.2023 r. – godz. 6.30
14.05.2023 r. – godz. 17.00
15– 20.05.2023 r. - godz. 7.00
21.05.2023 r. – godz. 20.00
22– 27.05.2023 r. – godz. 18.00
28.05.2023 r. – godz. 14.00
29– 31.05.2023 r. – godz. 6.30

 

+ Stanisław Kamiński

31.03 -1.04.2023 r., godz. 18.00
2.04.2023 r., godz. 20.00
3 - 5.04.2023 r., godz. 7.00
6.04.2023 r., godz. 18.00
8.04. 2023 r., godz. 21.00
9.04. 2023 r., godz. 20.00
10.04. 2023 r., godz. 20.00
11-15.04. 2023 r., godz. 7.00
16.04. 2023 r., godz. 17.00
17-22.04. 2023 r., godz. 18.00
23.04. 2023 r., godz. 20.00
24-29.04. 2023 r., godz. 7.00
30.04. 2023 r., godz. 17.00

+ Roman Krztoń

1 -2.05.2023 r., godz. 6.30
3.05.2023 r. – godz. 7.00
4 - 6.05.2023 r. – godz. 6.30
7.05.2023 r. – godz. 17.00
8 – 13.05.2023 r. – godz. 18.00
14.05.2023 r. – godz. 20.00
15– 20.05.2023 r. - godz. 6.30
21.05.2023 r. – godz. 14.00
22– 27.05.2023 r. – godz. 18.00
28.05.2023 r. – godz. 17.00
29– 30.05.2023 r. – godz. 6.30

+ Zdzisława Żyłka

31.01.2023          godz. 7.00

1.02.2023            godz. 7.00

2.02.2023            godz. 9.00

3-4.02.2023         godz. 7.00

5.02.2023            godz. 20.00

6-11.02.2023       godz. 18.00

12.02.2023          godz. 12.00

13-18.02.2023     godz. 6.30

19.02.2023          godz. 7.00

20-25.02.2023     godz. 18.00

26.02.2023          godz. 10.30

27-28.02.2023     godz. 7.00

1.03.2023            godz. 7.00

+ Cecylia Janda

31.03.2023          godz. 6.30

1.04.2023            godz. 6.30

2.04.2023            godz. 9.00

3-5.04.2023         godz. 6.30

6.04.2023            godz. 18.00

8.04.2023            godz. 21.00

9.04.2023            godz. 6.00

10-15.04.2023     godz. 6.30

16.04.2023          godz. 7.00

17-22.04.2023     godz. 6.30

23.04.2023          godz. 7.00

24-29.04.2023     godz. 6.30

30.04.2023          godz. 7.00

+ Helena Jóźwiak

1.04.2023            godz. 18.00

2.04.2023            godz. 10.30

3-5.04.2023        godz. 7.00

6.04.2023            godz. 18.00

8.04.2023            godz. 21.00

9.04.2023            godz. 6.00

10.04.2023          godz. 10.30

11-15.04.2023     godz. 18.00

16.04.2023          godz. 9.00

17-22.04.2023     godz. 7.00

23.04.2023          godz. 9.00

24-29.04.2023     godz. 18.00

30.04.2023          godz. 9.00

31.04.2023          godz. 18.00

+ Anna Goliniewska

1-4.03.2023          godz. 6.30

5.03.2023            godz. 20.00

6-11.03.2023       godz. 7.00

12.03.2023 godz. 10.30 hospicjum

13-18.03.2023     godz. 18.00

19.03.2023          godz. 14.00

20-25.03.2023     godz. 6.30

26.01.2023 godz. 10.30 hospicjum

27-30.01.2023     godz. 7.00

+ Czesława Łoza

1.01.2023            godz. 9.00

2-3.01.2023        godz. 18.00

4.01.2023            godz. 7.00

5.01.2023            godz. 18.00

6.01.2023            godz. 10.30

7.01.2023            godz. 7.00

8.01.2023            godz. 10.30

9-10.01.2023       godz. 7.00

11-13.01.2023     godz. 18.00

14.01.2023          godz. 7.00

15.01.2023          godz. 14.00

16-21.01.2023     godz. 7.00

22.01.2023          godz. 9.00

23-28.01.2023     godz. 18.00

29.01.2023          godz. 20.00

30.01.2023          godz. 18.00

+ Józef Ptak z Widełki

od 1-30.12.2022 r. godz. 6.00.
W niedziele w kaplicy w hospicjum.

+ Ewa Pruchnik z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

31.05 -3.06.2023 r. godz. 6.30,
4.06.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
5 -10.06.2023 r. godz. 6.30,
11.06.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
12 -17.06.2023 r. godz. 6.30,
18.06.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
19 -22.06.2023 r. godz. 6.30,
23.06.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
28 -29.06.2023 r. godz. 6.30,

+ Stanisław Surowiec z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

31.03 – 1.04.2023 r., godz. 6.30
2.04.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
3 - 5.04.2023 r. godz. 6.30,
6, 8.04.2023 r. godz. 18.00,
9.04.2023 r. godz. 20.00,
10 – 15.04.2023 r., godz. 6.30,
16.04.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum,
17 – 22.04.2023 r., godz. 6.30,
23.04.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum,
24 – 29.04.2023 r., godz. 6.30,
23.04.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum,

+ Mieczysław Sołtysz z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1-4.03.2023 r. godz. 6.30
5.03.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
6 – 11.03.2023 r. godz.6.30
12.03.2023 r. godz. 11.00, kaplica w hospicjum
13 – 18.03.2023 r. godz. 6.30,  
19.03.2023 r. godz. 20.00,  
20 – 25.03.2023 r. godz. 6.30,  
26.03.2023 r. godz. 9.00,
27 – 30.03.2023 r. godz. 6.30,  

+ Tadeusz Zając z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1 - 6.08.2022 r., godz. 7.00
7.08.2022 r., /kaplica w hospicjum/
8 - 11.08.2022 r., godz. 18.00
12.08.2022 r., /kaplica w hospicjum/
13.08.2022 r., godz. 18.00
14.08.2022 r., /kaplica w hospicjum/
15 - 20.08.2022 r., /kaplica w hospicjum/
21 - 24.08.2022 r., godz. 18.00
25.08.2022 r., /kaplica w hospicjum/
26 - 27.08.2022 r., godz. 18.00
28.08.2022 r., /kaplica w hospicjum/
29 - 30.08.2022 r., godz. 7.00

Niektóre Msze św. będą odprawiane przez księży z kościoła akademickiego w kaplicy hospicjum i kaplicy akademickiej i podczas urlopów wakacyjnych a ogłaszane i w łączności duchowej omadlane w kościele parafialnym.

 

+ Stefania Pruchnik z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1 - 2.07.2022 r., godz. 7.00
3.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
4 - 9.07.2022 r., godz. 7.00
10.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
11 - 16.07.2022 r., godz. 7.00
17.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
18 - 23.07.2022 r., godz. 7.00
24.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
25 - 30.07.2022 r., godz. 7.00

Niektóre Msze św. będą odprawiane przez księży z kościoła akademickiego w kaplicy hospicjum i kaplicy akademickiej i podczas urlopów wakacyjnych a ogłaszane i w łączności duchowej omadlane w kościele parafialnym.

+ Jan Brudz z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1 - 3.09.2022 r., godz. 6.30
4.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
5 - 10.09.2022 r., godz. 7.00
11.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
12 - 17.09.2022 r., godz. 6.30
18.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
19 - 24.09.2022 r., godz. 6.30
25.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
26 - 30.09.2022 r., godz. 7.00

Niektóre Msze św. będą odprawiane przez księży z kościoła akademickiego w kaplicy hospicjum i kaplicy akademickiej, a ogłaszane i w łączności duchowej omadlane w kościele parafialnym.

 

+ Apolonia Woźniak z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
2 - 5.11.2022 r., godz. 6.30
6.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
7 - 12.11.2022 r., godz. 6.30
13.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
14 – 19.11.2022 r., godz. 6.30
20.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
21 - 26.11.2022 r., godz. 6.30
27.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
28 - 30.11.2022 r., godz. 6.00

Niektóre Msze św. będą odprawiane przez księży z kościoła akademickiego w kaplicy hospicjum i kaplicy akademickiej, a ogłaszane i omadlane w kościele parafialnym.

 

+ Stanisław Michałek z Parafii w Widełce

1.05.2022 r. – /kaplica w hospicjum/
2.05.2022 r. – godz. 6.30
3.05.2022 r. /kaplica w hospicjum/
4-7.05.2022 r. – godz. 6.30
8.05.2022 r. – /kaplica w hospicjum/
9-14.05.2022 r. – godz. 6.30
15.05.2022 r. – /kaplica w hospicjum/
16-21.05.2022 r. – godz. 6.30
22.05.2022 r. – /kaplica w hospicjum/
23-28.05.2022 r. – godz. 6.30
29.05.2022 r. – /kaplica w hospicjum/
30.05.2022 r. – godz. 6.30

Niektóre Msze św. będą odprawiane przez księży z kościoła akademickiego w kaplicy hospicjum i kaplicy akademickiej a ogłaszane i w łączności duchowej omadlane w kościele parafialnym.
Rodzina zostanie powiadomiona przez ks. proboszcza z Widełki o dniach odprawiania Mszy św. w Widełce.

+ Władysława Bojda z Parafii w Malawie

1.05.2022 r. – godz. 14.00
2.05.2022 r. – godz. 6.30
3.05.2022 r. – godz. 9.00
4-7.05.2022 r. – godz. 6.30
8.05.2022 r. – godz. 10.30  /kaplica w hospicjum/
9-14.05.2022 r. – godz. 6.30
15.05.2022 r. – godz. 10.30  /kaplica w hospicjum/
16-21.05.2022 r. – godz. 6.30
22.05.2022 r. – godz. 10.30  /kaplica w hospicjum/
23-28.05.2022 r. – godz. 6.30
29.05.2022 r. – godz. 10.30  /kaplica w hospicjum/
30.05.2022 r. – godz. 6.30

 

+ Maria Tłuczek

1.01.2023           godz. 10.30

2-3.01.2023        godz. 18.00

4-5.01.2023         godz. 7.00

6.01.2023        godz. 12.00

7.01.2023           godz. 7.00

8.01.2023            godz. 14.00

9.01.2023            godz. 7.00

10-14.01.2023     godz. 18.00

15.01.2023         godz. 12.00

16-19.01.2023     godz. 7.00

20-21.01.2023     godz. 18.00

22.01.2023          godz. 10.30

23-28.01.2023     godz. 18.00

29.01.2023         godz. 12.00

30.01.2023          godz. 7.00

+ Mieczysława Tłuczek

1.01.2023           godz. 12.00

2-5.01.2023        godz. 18.00

6.01.2023            godz. 17.00

7.01.2023           godz. 18.00

8.01.2023            godz. 17.00

9-14.01.2023       godz. 7.00

15.01.2023          godz. 17.00

16-21.01.2023     godz. 18.00

22.01.2023          godz. 17.00

23-28.01.2023     godz. 7.00

29.01.2023          godz. 17.00

30.01.2023          godz. 18.00

+ Władysław Fluda

1.11.2022            godz. 20.00

2-3.11.2022        godz. 18.00

4-5.11.2022        godz. 7.00

6.11.2022            godz. 14.00

7-12.11.2022       godz. 7.00

13.11.2022          godz. 17.00

14-15.11.2022     godz. 18.00

16-17.11.2022     godz. 7.00

18-19.11.2022     godz. 18.00

20.11.2022          godz. 14.00

21-26.11.2022     godz. 7.00

27.11.2022          godz. 14.00

28.11.2022          godz. 7.00

29.11.2022          godz. 18.00

30.11.2022          godz. 7.00

+ Genowefa Peszko

1-3.12.2022          godz. 7.00

4.12.2022            godz. 10.30

5.12.2022            godz. 7.00

6-10.12.2022       godz. 18.00

11.12.2022          godz. 10.30

12.12.2022          godz. 18.00

13-17.12.2022     godz. 7.00

18.12.2022          godz. 10.30

19-20.12.2022     godz. 18.00

21-24.12.2022     godz. 7.00

25.12.2022          godz. 12.00

26.12.2022          godz. 10.30

27-30.12.2022     godz. 18.00

+ Marian Kostrzewa

1.11.2022            godz. 10.30

2-5.11.2022        godz. 18.00

6.11.2022            godz. 12.00

7-12.11.2022       godz. 7.00

13.11.2022          godz. 9.00

14-19.11.2022     godz. 18.00

20.11.2022          godz. 7.00

21-26.11.2022     godz. 7.00

27.11.2022          godz. 12.00

28-29.11.2022     godz. 18.00

30.11.2022          godz. 7.00

+ Jacek Dziaduś

1.11.2022            godz. 12.00

2.11.2022            godz. 9.00

3-5.11.2022         godz. 7.00

6.11.2022            godz. 10.30

7-12.11.2022       godz. 18.00

13.11.2022          godz. 10.30

14-19.11.2022     godz. 7.00

20.11.2022          godz. 10.30

21-26.11.2022     godz. 18.00

27.11.2022          godz. 9.00

28-30.11.2022     godz. 7.00

+ Leon Więckowski

1.11.2022            godz. 9.00

2-5.11.2022         godz. 7.00

6.11.2022            godz. 10.30

7-12.11.2022       godz. 18.00

13.11.2022          godz. 10.30

14-19.11.2022     godz. 7.00

20.11.2022          godz. 10.30

21-26.11.2022     godz. 18.00

27.11.2022          godz. 9.00

28-30.11.2022     godz. 7.00

+ Monika Przydatek

1.10.2022            godz. 7.00

2.10.2022            godz. 9.00

3-8.10.2022        godz. 18.00

9.10.2022            godz. 9.00

10-15.10.2022     godz. 7.00

16.10.2022          godz. 9.00

17-22.10.2022     godz. 18.00

23.10.2022          godz. 9.00

24-29.10.2022     godz. 7.00

30.10.2022          godz. 9.00

+ Bronisława Madej

1.10.2022            godz. 18.00

2.10.2022            godz. 14.00

3-8.10.2022         godz. 7.00

9.10.2022            godz. 12.00

10-15.10.2022     godz. 18.00

16.10.2022          godz. 12.00

17-22.10.2022     godz. 7.00

23.10.2022          godz. 12.00

24-28.10.2022     godz. 18.00

29.10.2022          godz. 7.00

30.10.2022          godz. 12.00

+ Antoni Bogusz

1-3.09.2022         godz. 7.00

4.09.2022            godz. 14.00

5-7.09.2022        godz. 18.00

8.09.2022            godz. 7.00

9-10.09.2022       godz. 18.00

11.09.2022          godz. 12.00

12-17.09.2022     godz. 7.00

18.09.2022          godz. 12.00

19-24.09.2022     godz. 18.00

25.09.2022          godz. 14.00

26-27.09.2022     godz. 7.00

28-30.09.2022     godz. 18.00

+ Michał Oleksy

1.10.2022 r., godz. 18.00
2.10.2022 r., godz. 17.00
3 - 8.10.2022 r., godz. 18.00
9.10.2022 r., godz. 20.00
10 - 15.10.2022 r., godz. 6.30
16.10.2022 r., godz. 7.00
17 – 22.10.2022 r., godz. 7.00
23.10.2022 r., godz. 7.00
24 - 29.10.2022 r., godz. 18.00
30.07.2022 r., godz. 7.00

+ Jan Surowiec z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1 - 3.12.2022 r., godz. 6.00
4.12.2022 r., /kaplica w hospicjum/
5 - 10.12.2022 r., godz. 6.00
11.12.2022 r., /kaplica w hospicjum/
12 - 17.12.2022 r., godz. 6.00
18.12.2022 r., /kaplica w hospicjum/
19 - 24.12.2022 r., godz. 6.00
25 - 26.12.2022 r., /kaplica w hospicjum/
27 - 30.12.2022 r., godz. 6.30

 

 

 

+Władysława Pruchnik z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
2 - 5.11.2022 r., godz. 6.30
6.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
7 - 12.11.2022 r., godz. 6.30
13.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
14 – 19.11.2022 r., godz. 6.30
20.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
21 - 26.11.2022 r., godz. 6.30
27.11.2022 r., /kaplica w hospicjum/
28 - 30.11.2022 r., godz. 6.00

+ Tadeusz Polak z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1.10.2022 r., godz. 6.30
2.10.2022 r., /kaplica w hospicjum/
3 - 9.10.2022 r., godz. 6.30
9.10.2022 r., /kaplica w hospicjum/
10 - 15.10.2022 r., godz. 6.30
16.10.2022 r., /kaplica w hospicjum/
17 – 22.10.2022 r., godz. 6.30
23.10.2022 r., /kaplica w hospicjum/
24 - 29.10.2022 r., godz. 6.30
30.10.2022 r., /kaplica w hospicjum/
 

+Maria Jeż z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1 - 3.09.2022 r., godz. 6.30
4.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
5 - 10.09.2022 r., godz. 7.00
11.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
12 - 17.09.2022 r., godz. 6.30
18.09.2022 r., /kaplica w hospicjum/
19 - 24.09.2022 r., godz. 6.30
25.09.2022 r., godz. 9.00
26 - 30.09.2022 r., godz. 7.00

+ Marianna Piekarska z Parafii św. Michała - Głogów Małopolski

1 - 2.07.2022 r., godz. 7.00
3.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
4 - 9.07.2022 r., godz. 7.00
10.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
11 - 16.07.2022 r., godz. 7.00
17.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
18 - 23.07.2022 r., godz. 7.00
24.07.2022 r., /kaplica w hospicjum/
25 - 30.07.2022 r., godz. 7.00

+ Elżbieta Nowak z Rudnej Małej

1 - 3.09.2022 r., godz. 18.00
4.09.2022 r., godz. 17.00
5 - 10.09.2022 r., godz. 6.30
11.09.2022 r., godz. 11.00 /kaplica w hospicjum/
12 - 17.09.2022 r., godz. 6.30
18.09.2022 r., godz. 14.00
19 - 24.09.2022 r., godz. 7.00
25.09.2022 r., godz. 11.00 /kaplica w hospicjum/
26 - 30.09.2022 r., godz. 6.30

 

 

+ Adam Mądro

1 - 3.09.2022 r., godz. 6.30
4.09.2022 r., godz. 20.00
5 - 10.09.2022 r., godz. 6.30
11.09.2022 r., godz. 14.00
12 - 17.09.2022 r., godz. 18.00
18.09.2022 r., godz. 17.00
19 - 24.09.2022 r., godz. 6.30
25.09.2022 r., godz. 20.00
26 - 30.09.2022 r., godz. 6.30

+ Michał Szafran

1 - 6.08.2022 r., godz. 7.00
7.08.2022 r., godz. 20.00
8 - 11.08.2022 r., godz. 18.00
12.08.2022 r., godz. 7.00
13.08.2022 r., godz. 18.00
14.08.2022 r., godz. 12.00
15 - 20.08.2022 r., godz. 7.00
21 - 24.08.2022 r., godz. 18.00
25.08.2022 r., godz. 7.00
26 - 27.08.2022 r., godz. 18.00
28.08.2022 r., godz. 7.00
29 - 30.08.2022 r., godz. 7.00

 

+ Stanisław Myśliwiec

1 - 2.07.2022 r., godz. 7.00
3.07.2022 r., godz. 10.30
4 - 9.07.2022 r., godz. 7.00
10.07.2022 r., godz. 9.00
11 - 16.07.2022 r., godz. 18.00
17.07.2022 r., godz. 12.00
18 - 23.07.2022 r., godz. 7.00
24.07.2022 r., godz. 20.00
25 - 30.07.2022 r., godz. 18.00

 

STRONA UŻYWA COOKIES

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Zapisano