Msze święte gregoriańskie

+ Władysław Baran

30.01.2022r., godz. 17.00
31.01 – 1.02.2022r., godz. 6.30
2.02.2022r., godz. 7.00
3 - 5.02.2022r., godz. 6.30
6.02.2022r., godz. 17.00
7 - 12.02.2022r., godz. 18.00
13.02.2022r., godz. 17.00
14 - 19.02.2022r., godz. 6.30
20.02.2022r., godz. 17.00
21 - 26.02.2022r., godz. 18.00
27.2022r., godz. 17.00
28.02.2022r., godz. 6.30
 
 
 

+ Stanisław Lic

01-02.10.2021       godz. 7.00

03.10.2021            godz. 14.00

04-09.10.2021      godz. 18.00

10.10.2021            godz. 12.00

11-16.10.2021      godz. 7.00

17.10.2021            godz. 12.00

18-22.10.2021      godz. 18.00

23.10.2021            godz. 7.00

24.10.2021            godz. 7.00

25-30.10.2021      godz. 7.00

+ Krystyna

01-04.12.2021        godz. 7.00

05.12.2021            godz. 10.30

06-10.12.2021        godz. 18.00

11-12.12.2021         godz. 7.00  

13-18.12.2021        godz. 7.00

19.12.2021             godz. 12.00

20-23.12.2021       godz. 18.00

24.12.2021            godz. 24.00

25.12.2021            godz. 12.00

26.12.2021            godz. 12.00

27-30.12.2021        godz. 7.00

+ Jan

01-02.01.2022         godz. 10.30

03-08.01.2022       godz. 7.00

09.01.2022            godz. 7.00

10-15.01.2022       godz. 18.00

16.01.2022            godz. 12.00

17-22.01.2022       godz. 6.30

23.01.2022            godz. 10.30

24-29.01.2022      godz. 18.00

30.01.2022            godz. 9.00

+ Stefan Jodłowski

1.01.2022            godz. 9.00

2.01.2022            godz. 9.00

3-5.01.2022        godz. 18.00

6.01.2022            godz. 12.00

7-8.01.2022        godz. 18.00

9.01.2022            godz. 9.00

10-15.01.2022     godz. 6.30

16.01.2022          godz. 9.00

17-22.01.2022     godz. 18.00

23.01.2022          godz. 9.00

24-29.01.2022     godz. 7.00

30.01.2022          godz. 10.30

+ Mieczysław Paluch

01.01.2022 r., godz. 17.00
02.01.2022 r., godz. 20.00
03-05.01.2022 r., godz. 6.30
06.01.2022 r., godz. 17.00
07-08.01.2022 r., godz. 6.30
09.01.2022 r., godz. 20.00
10.01-15.01.2022 r., godz. 6.30
16.01.2022 r., godz. 17.00
17-22.01.2022 r., godz. 6.30
23.01.2022 r., godz. 20.00
24-29.01.2022 r., godz. 6.30
30.01.2022 r., godz. 20.00

+ Bronisława Nowak

1-4.12.2021         godz. 18.00

5.12.2021            godz. 9.00

6-8.12.2021        godz. 7.00

9.12.2021            godz. 6.30

10-11.12.2021     godz. 7.00

12.12.2021          godz. 9.00

13-18.12.2021     godz. 18.00

19.12.2021          godz. 9.00

20-24.12.2021     godz. 6.30

25-26.12.2021     godz. 9.00

27-30.12.2021     godz. 18.00

+ Józef Kuzdro

1.11.2021            godz. 20.00

2.11.2021            godz. 7.00

3-6.11.2021         godz. 18.00

7.11.2021            godz. 10.30

8-14.11.2021       godz. 7.00

15-20.11.2021     godz. 18.00

21.11.2021          godz. 10.30

22-28.11.2021     godz. 7.00

29.11.2021          godz. 18.00

30.11.2021          godz. 7.00

+ Marcin Słowik

1.11.2021            godz. 9.00

2-6.11.2021         godz. 6.30

7.11.2021            godz. 9.00

8-13.11.2021       godz. 18.00

14.11.2021          godz. 9.00

15-20.11.2021     godz. 6.30

21.11.2021          godz. 9.00

22-27.11.2021     godz. 18.00

28.11.2021          godz. 9.00

29-30.11.2021     godz. 6.30

+ Antonina Użak

1-2.10.2021         godz. 7.00

3.10.2021            godz. 12.00

4-9.10.2021         godz. 7.00

10.10.2021          godz. 10.30

11-15.10.2021     godz. 18.00

16.10.2021          godz. 6.30

17.10.2021          godz. 10.30

18-23.10.2021     godz. 7.00

24.10.2021          godz. 10.30

25-29.10.2021     godz. 18.00

30.10.2021          godz. 6.30

+ Adolf Słowik

1-2.10.2021           godz. 6.30

3.10.2021              godz. 9.00

4-9.10.2021           godz. 6.30

10.10.2021           godz. 9.00

11-16.10.2021       godz. 18.00

17.10.2021           godz. 9.00

18-23.10.2021       godz. 6.30

24.10.2021           godz. 9.00

25-30.10.2021       godz. 18.00

+ Jan Prejsnar

1-4.09.2021          godz. 7.00

5.09.2021            godz. 9.00

6-10.09.2021       godz. 18.00

11.09.2021          godz. 6.30

12.09.2021          godz. 9.00

13-18.09.2021     godz. 7.00

19.09.2021          godz. 9.00

20-25.09.2021     godz. 18.00

26.09.2021          godz. 9.00

27-30.09.2021     godz. 6.30

+ Andrzej Kozdraś

1.08.2021            godz. 9.00

2-7.08.2021         godz. 7.00

8.08.2021            godz. 9.00

9-14.08.2021       godz. 18.00

15.08.2021          godz. 10.30

16-21.08.2021     godz. 7.00

22.08.2021          godz. 9.00

23-28.08.2021     godz. 18.00

29.08.2021          godz. 9.00

30.08.2021          godz. 7.00

+Adam Warzocha

1.11.2021 r. – godz. 9.00
2.11.2021 r. – godz. 9.00
3-6.11.2021 r. – godz. 6.30
7.11.2021 r. – godz. 9.00
8-13.11.2021 r. – godz. 6.30
14.11.2021 r. – godz. 9.00
15-20.11.2021 r. – godz. 7.00
21.11.2021 r. – godz. 9.00
22-27.11.2021 r. – godz. 6.30
28.11.2021 r. – godz. 9.00
29-30.11.2021 r. – godz. 7.00

+Zofia Balawender

1-4.12.2021 r. – godz. 6.30
5.12.2021 r. – godz. 9.00
6-7.12.2021 r. – godz. 6.30
8.12.2021 r. – godz. 15.30
9-11.12.2021 r. – godz. 6.30
12.12.2021 r. – godz. 9.00
13-18.12.2021 r. – godz. 7.00
19.12.2021 r. – godz. 9.00
20-23.12.2021 r. – godz. 7.00
24.12.2021 r. – godz. 6.30
25.12.2021 r. – godz. 10.30
26.12.2021 r. – godz. 10.30
27-30.10.2021 r. – godz. 6.30

 

+Franciszek

1-4.12.2021 r. – godz. 6.30
5.12.2021 r. – godz. 20.00
6-7.12.2021 r. – godz. 18.00
8.12.2021 r. – godz. 9.00
9-11.12.2021 r. – godz. 18.00
12.12.2021 r. – godz. 20.00
13-18.12.2021 r. – godz. 6.30
19.12.2021 r. – godz. 14.00
20-23.12.2021 r. – godz. 18.00
24.12.2021 r. – godz. 6.30
25.12.2021 r. – godz. 20.00
26.12.2021 r. – godz. 10.30
27-30.10.2021 r. – godz. 18.00

 

+ Jan Lewicki

1.11.2021 r. – godz. 12.00
2.11.2021 r. – godz. 15.30
3-6.11.2021 r. – godz. 7.00
7.11.2021 r. – godz. 20.00
8-13.11.2021 r. – godz. 6.30
14.11.2021 r. – godz. 20.00
15-20.11.2021 r. – godz. 6.30
21.11.2021 r. – godz. 20.00
22-27.11.2021 r. – godz. 6.30
28.11.2021 r. – godz. 20.00
29-30.11.2021 r. – godz. 7.00
 

+ Czesława Kocój

1-2.10.2021 r. – godz. 18.00
3.10.2021 r. – godz. 20.00
4-9.10.2021 r. – godz. 6.30
10.10.2021 r. – godz. 20.00
11-16.10.2021 r. – godz. 6.30
17.10.2021 r. – godz. 17.00
18-23.10.2021 r. – godz. 18.00
24.10.2021 r. – godz. 20.00
25-30.10.2021 r. – godz. 6.30
 

Śp. Wandę Oszust

01-03.09              godz. 18.00

04.09                    godz. 7.00

05.09                    godz. 17.00

06-11.09               godz. 7.00  

12.09                    godz. 12.00

13-18.09               godz. 18.00

19.09                    godz. 12.00

17.01.2021            godz. 10.30

20-25.09                godz. 7.00

26.09                    godz. 7.00

27, 29-30.09          godz. 18.00

28.09                     godz. 7.00

Stanisława Zarzycka

1-2.07.2021         godz. 18.00

3.07.2021            godz. 7.00

4.07.2021            godz. 9.00

5-10.07.2021       godz. 7.00

11.07.2021          godz. 9.00

12.07.2021          godz. 18.00

13.07.2021          godz. 7.00

14-16.07.2021     godz. 18.00

17.07.2021          godz. 7.00

18.07.2021          godz. 9.00

19-24.07.2021     godz. 7.00

25.07.2021          godz. 9.00

26-30.07.2021     godz. 18.00

Józef Piech

5.06.2021 r. – godz. 18.00
6.06.2021 r. – godz. 20.00
7 - 12.06.2021 r. – godz. 7.00
13.06.2021 r. – godz. 17.00
14 – 19.06.2021 r. – godz. 18.00
20.06.2021 r. – godz. 9.00
21 - 26.06.2021 r. – godz. 7.00
27.06.2021 r. – godz. 17.00
28.06 – 3.07.2021 r. – godz. 18.00
4.07.2021 r. – godz. 20.00

Feliks Zarzycki

1-2.06.2021         godz. 18.00

3.06.2021            godz. 12.00

4.06.2021            godz. 18.00

5.06.2021            godz. 7.00

6.06.2021            godz. 10.30

7-12.06.2021       godz. 6.30

13.06.2021          godz. 10.30

14-18.06.2021     godz. 18.00

19.06.2021          godz. 6.30

20.06.2021          godz. 10.30

21-26.06.2021     godz. 6.30

27.06.2021          godz. 12.00

28-30.06.2021     godz. 18.00

Edward Miesiąc

1-2.06.2021                  godz. 6.30

3-5.06.2021                  godz. 7.00

6.06.2021                     godz. 9.00

7-11.06.2021                godz. 18.00

12.06.2021                  godz. 7.00

13.06.2021                   godz. 9.00

14-19.06.2021              godz. 7.00

20.06.2021                  godz. 9.00

21-25.06.2021              godz. 18.00

26.06.2021                godz. 7.00

27.06.2021                godz. 10.30

28-30.06.2021              godz. 7.00

Tadeusz Liszcz

1 - 2.06.2021 r. – godz. 7.00
3.06.2021 r. – godz. 20.00
4 – 5.06.2021 r. – godz. 7.00
6.06.2021 r. – godz. 17.00
7 - 12.06.2021 r. – godz. 18.00
13.06.2021 r. – godz. 20.00
14 – 19.06.2021 r. – godz. 6.30
20.06.2021 r. – godz. 17.00
21 - 26.06.2021 r. – godz. 18.00
27.06.2021 r. – godz. 20.00
28 – 30.06.2021 r. – godz. 6.30

Franciszek Szalacha

29.05.2021 r. – godz. 7.00
30.05.2021 r. – godz. 12.00
31.05 – 2.06.2021 r. – godz. 18.00
3.06.2021 r. – godz. 10.30
4 – 5.06.2021 r. – godz. 18.00
6.06.2021 r. – godz. 14.00
7 - 12.06.2021 r. – godz. 7.00
13.06.2021 r. – godz. 12.00
14 – 15.06.2021 r. – godz. 18.00
16.06.2021 r. – godz. 7.00
17 – 19.06.2021 r. – godz. 18.00
20.06.2021 r. – godz. 20.00
21 - 26.06.2021 r. – godz. 7.00
27.06.2021 r. – godz. 14.00

Franciszek Lasota

1.05.2021                             godz. 7.00

2.05.2021                             godz. 12.00

3.05.2021                             godz. 12.00

4-7.05.2021                         godz. 18.00

8.05.2021                             godz. 7.00

9.05.2021                             godz. 10.30

10-15.05.2021                    godz. 6.30

15.05.2021                          godz. 6.30

16.05.2021                          godz. 12.00

17-21.05.2021                    godz. 18.00

22.05.2021                          godz. 6.30

23.05.2021                          godz. 10.30

24-29.05.2021                    godz. 7.00

30.05.2021                          godz. 9.00

Stanisława Kozieł

1.05.2021 r., godz. 18:00
2 - 3.05.2021 r. – godz. 17.00
4 - 8.05.2021 r. – godz. 6.30
9.05.2021 r. – godz. 20.00
10 – 15.05.2021 r. – godz. 18.00
16.05.2021 r. – godz. 17:00
17– 22.05.2021 r. - godz. 6:30
23 - 24.05.2021 r. – godz. 9.00
25– 29.05.2021 r. – godz. 18.00
30.05.2021 r. – godz. 20.00

Mariusz Gratkowski

6 - 8.05.2021 r. – godz. 18.00
9.05.2021 r. – godz. 9.00
10 – 15.05.2021 r. – godz. 7.00
16.05.2021 r. – godz. 20:00
17– 22.05.2021 r. - godz. 18.00
23.05.2021 r. – godz. 17.00
24– 29.05.2021 r. – godz. 6.30
30.05.2021 r. – godz. 17.00
31.05– 2.06.2021 r. – godz. 18.00
3.06.2021 r. – godz. 9.00
4.06.2021 r. – godz. 7.00

Bożena Woś

6-8.05.2021 r. – godz. 7.00
9.05.2021 r. – godz. 14.00
10 – 15.05.2021 r. – godz. 18.00
16.05.2021 r. – godz. 14:00
17– 22.05.2021 r. - godz. 7.00
23.05.2021 r. – godz. 20.00
24– 27.05.2021 r. – godz. 18.00
28.05.2021 r. – godz. 7.00
29.05.2021 r. – godz. 18.00
30.05.2021 r. – godz. 14.00
31.05– 2.06.2021 r. – godz. 6.30
3.06.2021 r. – godz. 9.00
4.06.2021 r. – godz. 18.00

STRONA UŻYWA COOKIES

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Zapisano