ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY

 

Drodzy Młodzi Przyjaciele,
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła. Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się (…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy z Was jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu przyjadą do Polski z całego świata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”.Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 373. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2016 r.

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ RZESZOWSKĄ

Drodzy Diecezjanie! Umiłowani Bracia i Siostry!

W tym roku już po raz 39. wierni diecezji rzeszowskiej 4. sierpnia 2016 r. wyruszą na pątniczy szlak prowadzący przed tron Królowej Polski w ramach Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymom będzie towarzyszyć hasło: „Zanurzeni w Miłosierdziu”. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, częściej niż kiedykolwiek, myślimy o Bogu, który jest Miłością. Myślimy także o Maryi, która jako Matka Miłosierdzia, prowadzi nas do Źródła Miłosierdzia – Jezusa Chrystusa. Jak napisał papież Franciszek w bulli „Misericordiae Vultus”, ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ duchowo uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości. Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając. (więcej…)

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE ZA ŚP. HELENĘ PALIWODA Z PARAFII WIDEŁKA

Msze św. gregoriańskie za † HELENĘ PALIWODA zostaną odprawione w kościele

św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w następujących terminach 2016 r.:
1 listopada – 700

2 listopada – 2000

3– 5 listopada – 700

6 listopada – 2000

7 – 12 listopada – 700

13 listopada – 1030

14 – 19 listopada – 700

20 listopada – 900

21 – 26 listopada – 1800

27 listopada – 1200

28 – 30 listopada – 700

 

/W dni, w które księża studenci mają wykłady, Msze św. będą ogłaszane w parafii ale odprawiane poza parafią/

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Msze św. za śp. Stanisławę Furmanek

Msze św. za

śp. Stanisławę Furmanek

odprawione zostaną

w kościele p.w. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

w następujących terminach:

 

 

 

15.06.2016 r., godz. 7.00 – od Grażyny i Ryszarda,

13.10.2016 r., godz. 18.00 – od współpracowników z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki UR,

14.10.2016 r., godz. 18.00 – od rodziny Szafranów,

16.10.2016 r., godz. 17.00 – od rodziny Wnuków,

18.10.2016 r., godz. 18.00 – od Marii i Stanisława Froniów,

24.10.2016 r., godz. 18.00 – od Marii i Stanisława Mytych,

25.10.2016 r., godz. 18.00 – od Marii i Józefa Wiewióra,

26.10.2016 r., godz. 18.00 – od Łukasza Świątek z rodziną,

27.10.2016 r., godz. 18.00 – od Eli i Leszka z Przedborza,

28.10.2016 r., godz. 7.00 – od rodziny Krukarów z Rymanowa Zdroju,

29.10.2016 r., godz. 7.00 – od rodziny Pitrusów z Królika Polskiego,

30.10.2016 r., godz. 7.00 – od kuzyna Bronisława Safina z rodziną,

31.10.2016 r., godz. 18.00 – od rodziny Borowskich i Łabazów,

01.11.2016 r., godz. 10.30 – od sąsiadów z Rymanowa Zdroju,

03.11.2016 r., godz. 18.00 – od Heleny i Jana Drapały,

04.11.2016 r., godz. 18.00 – od koleżanek i kolegów z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,

05.11.2016 r., godz. 7.00 – od koleżanek i kolegów z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,

08.11.2016 r., godz. 7.00 – od absolwentów Technikum Gastronomicznego z rocznika 1986,

09.11.2016 r., godz. 18.00 – od Anny, Elżbiety, Zdzisława i Tadeusza – przyjaciół z Kielc,

17.11.2016 r., godz. 18.00 – od rodziny Popielarz z Przedborza,

23.11.2016 r., godz. 7.00 – od Grażyny i Dariusza Szafran,

24.11.2016 r., godz. 7.00 – od Grażyny i Dariusza Szafran,

01.12.2016 r., godz. 7.00 – od Heleny Bartman z rodziną,

02.12.2016 r., godz. 7.00 – od Jadwigi Łątki,

09.12.2016 r., godz. 18.00 – od absolwentów Technikum Gastronomicznego z roku 1995,

15.12.2016 r., godz. 7.00 – od Anny, Katarzyny, Alicji i Krzysztofa,

24.12.2016 r., godz. 24.00 – od uczestników pogrzebu,

25.12.2016 r., godz. 12.00 – od absolwentów Technikum Żywienia rok 1991,

26.12.2016 r., godz. 10.30 – od uczestników pogrzebu,

27.12.2016 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

28.12.2016 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

29.12.2016 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

30.12.2016 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

31.12.2016 r., godz. 17.00 – od uczestników pogrzebu,

01.01.2017 r., godz. 14.00 – od uczestników pogrzebu,

02.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

03.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

04.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

05.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

06.01.2017 r., godz. 10.30 – od uczestników pogrzebu,

07.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

08.01.2017 r., godz. 9.00 – od uczestników pogrzebu,

09.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

10.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

11.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

12.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

13.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

14.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu

15.01.2017 r., godz. 10.30 – od uczestników pogrzebu,

16.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

17.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

18.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

19.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

20.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

21.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

22.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

23.01.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

24.01.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

25.01.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

29.01.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

31.01.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

01.02.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu

02.02.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu

03.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

04.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

05.02.2017 r., godz. 9.00 – od uczestników pogrzebu,

08.02.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

09.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

10.02.2017 r., godz. 7.00- od uczestników pogrzebu,

18.02.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

19.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

20.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

22.02.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu

23.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

25.02.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

26.02.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

01.03.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

03.03.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

05.03.2017 r., godz. 17.00 – od uczestników pogrzebu,

06.03.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

11.03.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

15.03.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

17.03.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

24.03.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

26.03.2017 r., godz. 7.00 – od uczestników pogrzebu,

31.03.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

07.04.2017 r., godz. 7.00 – od Komitetu Budowy,

09.04.2017 r., godz. 7.00 – od róż różańcowych,

13.04.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

15.04.2017 r., godz. 18.00 – od uczestników pogrzebu,

16.04.2017 r., godz. 6.00 – od uczestników pogrzebu,

 

 

 

Dobry Jezu a nasz Panie,

daj Jej wieczne spoczywanie

Przejdź do paska narzędzi